Hoppa till innehållet
Choose language

Lägesbild oktober 2022

Oktober är normalt en intensiv månad med många sålda rum och hög beläggning. I år har vi dessutom haft betydligt fler evenemang, mässor och konferenser jämfört med samma månad 2019. Resultatet är betydligt fler sålda rum med höga toppar mitt i veckorna.

Ingen inbromsning inom Göteborgs hotellnäring hittills

Hösten är normalt intensivt för mötesstaden. I år blev det en månad med extra mycket när Scanpack kom tillbaka till Svenska Mässan och flera andra händelser attraherade besök under veckodagarna. Den höga efterfrågan visades i att antalet belagda hotellrum ligger på en betydligt högre nivå jämfört med åren innan pandemin. Genomsnittsbeläggningen ligger på nästan samma nivå som 2019 trots att destinationen har nu betydligt fler hotellrum än innan pandemin.

Upplyst karusell snurrar, i förgrunden ligger pumpor

Trots starka signaler från ekonomin och från övrig besöksnäring om att en inbromsning av konsumtionen är på gång har detta inte märkts i efterfrågeförändring inom Göteborgs hotellnäring hittills. Samtliga onsdagar och torsdagar i oktober hade högre beläggning motsvarande dagar oktober 2019, vissa perioder över 90 procent, vilket också märks i prisutveckling och RevPar som var 38–40 procent högre dessa dagar.

Kort framförhållning i bokningar gör planering osäker

Bokningsläget för november är däremot svagare och ligger ungefär i linje med förra årets bokningsnivå. Just nu är 47 procent av hotellrummen bokade för november. En del branschaktörer flaggar dock för mycket kort framförhållning vilket leder till en del osäkerhet kring planering av verksamheten.

Norge fortsätter gå starkt. I september var nästan 50 procent fler norska övernattningar än 2019. Hittills i år (jan-sep.) har det varit 17 procent fler norska gästnätter än samma period 2019. Även Tyskland ligger på plus med 5 procent ökning hittills jämfört med 2019 (+ 16 procent för september vs. 2019). Dessa två marknader har stått för 40 procent av regionens utländska övernattningarna hittills i år (jan-sep.). Deras andel av utlandet var 30 procent under samma period 2019.

Inflationen påverkar planer på att boka resor

Hushållens syn på den egna ekonomin har försämrats ytterligare i oktober och är på rekordlåga nivåer enligt den senaste konjunkturbarometern på nationell nivå. 5 av 10 svenskar har angett i VisitSweden & YouGovs senaste temperaturmätning att den höga inflationen påverkar deras planer på att boka en resa just nu. De allra flesta avvaktar med bokningen. En del planerar att lägga mindre pengar på aktiviteter, att korta ner resan eller att välja billigare boende. Liknande tendenser noteras även på de internationella marknaderna med kortare resor dock med samma resebudget som förut.

Snabbfakta och siffror från oktober 2022

  • Antalet sålda/belagda rum visar en ökning med nästan 10 procent under månaden jämfört med samma månad 2019.
  • På onsdagar och torsdagar noterades generellt en RevPar högre med 38–40 procent jämfört med motsvarande dagar oktober 2019.
  • Fortsatt ryckighet i kunders köp- och bokningsmönster upplevs av både hotell och handel. Det är också vanligt med sena bokningar eller avbokningar.
  • Den tilltagande pessimismen inom ekonomin kan öka besöksnäringens sårbarhet på kort sikt. Inflationen påverkar svenskarnas resplaner men korta citybreaks övervägs fortfarande av många.
  • Övernattningar hittills i år i Göteborgsregionens hotell, stugor och vandrarhem ligger på nästan samma nivå som innan pandemin (-1 procent jan-sep. jämfört med motsvarande period 2019).
  • Stark uppgång av svenska övernattningar under september (+23 procent jämfört med i fjol och +13 procent jämfört med 2019).
  • Svenska gästnätter hittills ligger på +6 procent och utlandet minskade med 16 procent jämfört med jan-sep. 2019.
Oktober20222019+/-
Beläggning72,4 %74,6 %-2,2 pp*
Snittpris1 284 kr1 053 kr+22 %
RevPar785 kr785 kr+18%
Källa: Benchmarking Alliance, data frå)n 2022-11-01, *percentage point (procentenheter

Källor: SCB/Tillväxtverket och Benchmarking Alliance

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett kuvert i en cirkel

Prenumerera på lägesbilden

Missa aldrig en lägesbild! Som prenumerant får du Lägesbilden direkt till din mejl.
Prenumerera på analysen

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett dokument i en cirkel

Gästnattstatistik

Få koll på hur många gästnätter en stad eller en kommun har i Sverige och hur beläggningen ser ut på Tillväxtverkets hemsida.

Kontakta gärna

Bernadett Pakucs

Analytiker
+46 31 368 40 08