Hoppa till innehållet
Choose language

Lägesbild november 2022

Efterfrågan var fortsatt bra i november men inte lika kraftig som tidigare. Den starka tillväxttakten från sommaren och hösten har mattats av på både vardagar och helger. Antal gästnätter för helåret 2022 väntas ändå hamna i nivå med 2019, vilket klart överträffar förväntningarna från i våras.

4 av 10 kommer troligtvis spendera mindre pengar på semester

Antalet belagda hotellrum var i november något högre än 2019. Eftersom hotellkapaciteten ökat väsentligt sedan dess blir effekten att beläggningsgraden minskade med tio procentenheter. Detta tyder på en viss avmattning i efterfrågan jämfört med perioden maj – oktober. Tendensen är samma både vardag och helg. Prissättningen följer utvecklingen med en nedåtgående trend, men från höga nivåer. Under september och oktober var snittpriset 17 procent över 2019 medan det i november hamnade tre procent över. Detta i kombination med lägre beläggning gör att RevPar börjat peka nedåt. Bokningsläget för december ser hyfsat bra ut med drygt 40 procent av rummen bokade.

Snöklädd gata vid Brunnsparken i med ett stort rött Hjärta som står vid Lejontrappan framför kanalen i Göteborg
Hjärtat vid Brunnsparken och kanalen i centrala Göteborg.
Copyright: Happy Visuals/Göteborg & Co.

Att hushållen ser över utgifter till följd av ökade kostnader är väntat och sannolikt vad som börjar märkas. I en färsk undersökning från SNDMO om svenskars resvanor svarade 4 av 10 att de troligtvis kommer spendera mindre pengar på semester, restaurang och nöjen det kommande halvåret jämfört med innan pandemin. Göteborg ligger enligt undersökningen i topp som svenskarnas favoritresmål, tätt följt av Stockholm och Gotland.

Övernattningarna tillbaka på samma nivåer som 2019

Den senaste statistiken från SCB/Tillväxtverket visar att övernattningarna på hotell, stugor och vandrarhem ligger på samma nivå som rekordåret 2019 under januari – oktober. Utvecklingen drivs främst av svenskt resande, men även Norge (+19%), Tyskland (+8%) och Nederländerna (+78%) uppvisar högre gästnattsvolymer än före pandemin. Statistiken visar också en snabb återhämtning av affärsresandet. Antalet belagda hotellrum inom affärssegmentet ökade under maj – oktober med 6 procent jämfört med 2019, från att ha varit 32 procent lägre under januari – april. Den kraftigaste ökningen har skett i september och oktober.

Sammantaget har privatsegmentet växt 6 procent medan affärssegmentet minskat 8 procent under januari – oktober. Besöksnäringens aktörer har att hantera ökade kostnader på kort sikt där allt inte kan föras över till kundpriser. Om det samtidigt är så att hushållen minskar konsumtionen av nöjen och resor så blir lokalbefolkningen mer betydelsefull som målgrupp. Därför är det viktigt att få invånarna att fortsätta ta del av destinationens utbud där det finns något som möter ens behov oavsett hur man upplever sin ekonomi. Detta kommer fortsätta bidra till nöjdhet och positiva upplevelser av destinationen.

Snabbfakta och siffror från november

  • Antal belagda rum ökade med 2 procentenheter i november, vilket gav en beläggningsgrad på minus 10 procentenheter jämfört med 2019.
  • Snittpris på hotellen under november låg strax över 2019 års nivå, vilket innebär att RevPar minskade med 11 procent.
  • Svenska övernattningar har ökat från 3,09 (2019) till 3,23 miljoner (+5%) sammanlagt från januari – oktober. Andelen svenska/utländska i procent var 75/25. Mer än var fjärde utländsk gästnatt är från Norge.
  • Återhämtningen av utländska övernattningar hittills i år har gått bättre i Göteborgsregionen (- 13%) jämfört med Stockholm och Malmö (- 23%).
  • I oktober ser vi för första gången i år en sammanlagd ökning (+6%) av utländska övernattningar. Norge (+55%) och Nederländerna (+175%) stod för de största ökningarna.
November20222019+/-
Beläggning66%76%-10 pp*
Snittpris1 202 kr1 1168 kr+3 %
RevPar798 kr895 kr-11 %
Källa: Benchmarking Alliance, *percentage point (procentenheter)
Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett kuvert i en cirkel

Prenumerera på lägesbilden

Missa aldrig en lägesbild! Som prenumerant får du Lägesbilden direkt till din mejl.
Prenumerera på analysen

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett dokument i en cirkel

Gästnattstatistik

Få koll på hur många gästnätter en stad eller en kommun har i Sverige och hur beläggningen ser ut på Tillväxtverkets hemsida.

Kontakta gärna

Bernadett Pakucs

Analytiker
+46 31 368 40 08