Hoppa till innehållet
Choose language

Lägesbild maj 2023

Hur går det för besöksnäringen i Göteborg? Varje månad delar Göteborg & Co en lägesbild och analys baserad på preliminär data från Benchmarking Alliance och SCB/Tillväxtverket. Analysen fokuserar bland annat på antalet gästnätter, beläggningsgrad, resmönstren, snittpris på hotell med mera för att fånga en helhetsbild av månaden.

Tvådimensionell blå illustration av en hand som håller en jordglob med en pin ikon ovanför

En händelserik rivstart för högsäsongen

Maj bjöd på en händelserik rivstart för högsäsongen; Göteborgsvarvet, Liseberg med Grand Curiosa Hotell, göteborgskolorister på Konstmuseet, Elfack och andra stora mässor och möten. Bra väder toppade månaden och nu kommer en sommar med höga förväntningar. 

Tiotusentals löpare sprang Göteborgsvarvet den 13 maj 2023. Foto: Peter Kvarnström/Göteborg & Co.

Efterfrågan för hotellrum i destinationen Göteborg var fortsatt stark i maj, med en beläggning på 71 procent. Detta är i linje med den historiska trenden för maj månader, där beläggningsgraden i Göteborg har legat på en hög nivå. Bokningsläget inför sommaren är mycket starkt, med högre andel hotellrum redan bokade än vid samma tidpunkt förra året. 

Största ökningen i Skandinavien  

Jämfört med 2022 har efterfrågan på hotellrum i Göteborgsregionen ökat med tio procent. Det är den största ökningen bland de skandinaviska storstäderna. Detta mått på efterfrågeutveckling blir särskilt relevant när hotellkapaciteten ökar kraftigt som den gjort i Göteborg. Den starka efterfrågan återspeglas även i prisutvecklingen. Den största prisökningen noterades i huvudstäderna Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. 

Bortsett från dagarna före Kristihimmelsfärdsdag har beläggningen generellt legat på en hög nivå både vardagar och helger. Detta tyder på stark efterfrågan inom både privat och affärssegmentet. 

Mässor och evenemang driver efterfrågan

I samband med möten, mässor och evenemang noterades betydande uppgångar. Detta indikerar tydligt betydelsen av attraktiva evenemang och mässor för den starka utvecklingen av Göteborgs hotellmarknad. Högst beläggning, över 95 procent, märktes i samband med mässorna Elfack, Vitalis och Fordonselektronik.

Månadens stora händelse, Göteborgsvarvet genererade också fler belagda hotellrum jämfört med innan pandemin (+13 procent) och besöken till Göteborg från andra kommuner toppade i samband med varvet enligt flödesdata från Telia.

April hade en positiv utveckling av utländska övernattningar i destinationen Göteborg. För första gången sedan början av pandemin har antalet utländska övernattningar ökat. Det är framför allt marknaderna USA och Danmark som varit drivande. Utländska besökare från USA har ökat med imponerande 57procent. En stark utveckling kan väntas även fortsättningsvis tack vare den förbättrade tillgängligheten genom den nya direktlinjen till New York. Dessutom har mindre marknader som Nederländerna, Frankrike, Belgien och Italien genererat högre volymer än vanligt. En trolig förklaring till denna ökning är den svaga svenska kronan, vilket gör det mer attraktivt för utländska besökare att resa hit.

Kultur viktig reseanledning 

Värt att notera att fördjupning i den lokala kulturen är en viktig reseupplevelse för européer. Utländska besökare som generellt stannar längre och spenderar mer värderar att ta del av autentiska och djupare upplevelse av den svenska kulturen. Besöksnäringsaktörer uppmanas därför att betona denna aspekt i sin kommunikation och paketering av utbudet.  

Genom att framhäva Göteborgs ”dolda pärlor”, autentiska och avkopplande upplevelser genom det hållbara utbudet kan destinationen dra nytta av sin position, skapa uppmärksamhet och attrahera fler besökare. Ett exempel är den fina utställningen om Göteborgskolorismen på Konstmuseet som öppnade 22 april. 

Maj20232022+/-
Beläggningsgrad71%74%-3 pp
Snittpris1 383 kr1 326 kr+4%
RevPar983 kr980 kr+0,3%
Beläggning mån-tors74,4%76,7%-2,3 pp
Beläggning fre-lör79%86%-7 pp
Källa: Benchmarking Alliance

Snabbfakta och siffror från maj

  • Beläggningen i maj var 73 procent i Stockholm, 72 procent i Malmö och 75 procent i Köpenhamn. 
  • Antalet belagda hotellrum i destinationen Göteborg ökade med nästan 10 procent jämfört med samma månad föregående år och med 12 procent jämfört med 2019. 
  • Snittpriset i Göteborg var 10 procent lägre än i Stockholm under maj. I Stockholm nådde snittpriset över 1 500 kronor, vilket var den högsta nivån under de senaste fem åren med en ökning på 19 procent jämfört med maj 2022. 
  • Göteborgsregionen noterade rekordhöga gästnattsvolymer med 1,4 miljoner övernattningar fram till april. Destinationen hade den högsta tillväxten jämfört med Stockholm och Malmö, med en ökning på 9 procent jämfört med samma period 2019. 
  • Antalet utländska övernattningar ökade med 3 procent under april jämfört med samma månad 2019, medan Stockholm och Malmö fortfarande har haft lägre nivåer än före pandemin. Däremot har både Stockholm och Malmö sett en ökning av svenska gästnattsvolymer under månaden. 
  • Danska övernattningar ökade med 14 procent under april jämfört med 2019, medan Norge och Tyskland håller samma nivå som innan pandemin. 
  • Besöksflödet från andra svenska kommuner ökade med 5 procent under maj jämfört med föregående år enligt data från Telia. 

Källor och merläsning

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett kuvert i en cirkel

Prenumerera på lägesbilden

Missa aldrig en lägesbild! Som prenumerant får du Lägesbilden direkt till din mejl.
Prenumerera på analysen

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett dokument i en cirkel

Gästnattstatistik

Få koll på hur många gästnätter en stad eller en kommun har i Sverige och hur beläggningen ser ut på Tillväxtverkets hemsida.