Hoppa till innehållet
Choose language

Lägesbild juli 2023

Tvådimensionell blå illustration av en hand som håller en jordglob med en pin ikon ovanför

Lägesbild juli – Stark efterfrågan på hotellrum präglade månaden

I juli månad blomstrade efterfrågan på hotell i destinationen Göteborg med en ökning på nästan 8 procent jämfört med föregående år sett till antalet sålda hotellrum. Trots en utökad hotellkapacitet låg snittbeläggningen stadigt på 86 procent, vilket var högst bland nordiska storstadsregioner. 

Visualiseringsdomen Wisdomes utsida, en glob täckt med triangulära paneler, bakom ser man Lisebergsattraktionen fritt fall
I juli öppnades Wisdome på Universeum som bjuder på spektakulära upplevelser. En av sommarens nya attraktioner i Göteborg. Foto: Peter Kvarnström

Månadens höga snittpris kan förklaras med att hotellpriserna ökade betydligt i samband med arenakonserterna, men även under Gothia Cup. Många besökare leder till stor efterfrågan på boende under dessa perioder och en stor andel av hotellrummen bokades tidigt, vilket resulterar i högre priser. Utanför evenemangsdagarna ligger snittpriset betydligt lägre.

Evenemangen är i dessa fall reseanledningen i sig och de svenska evenemangsbesökarna under sommaren besöker även barer & nattklubbar i högre utsträckning än övriga. Men de tar inte del av övrigt besöksnäringsutbud på samma sätt som övriga besökare. Enligt vår senaste attitydundersökning är det vanligare att svenskar som besöker attraktioner under sommaren shoppar mer, besöker museum och deltar i sightseeing.

Inhemsk efterfrågan håller i sig och utlandet på väg tillbaka

Förra året var uppgången stark som följd av ett uppdämt behov efter pandemin och 2022 kan därför inte riktigt betraktas som ett normalår. Om efterfrågan i juli hade följt ett liknande mönster som under 2019, hade den förväntade beläggningen med den nuvarande hotellkapaciteten varit betydligt lägre, cirka 70–73 procent. Detta indikerar att den nuvarande efterfrågan är påverkad av andra faktorer än det som märktes under ett normalår.

Att semestra på hemmaplan är fortsatt populärt, och utländska besökare börjar hitta tillbaka. Den fördelaktiga valutakursen, extrem värme i södra Europa och ett fullspäckat evenemangsschema i Göteborg; inklusive Gothia Cup, Coldplays konserter på Ullevi, Pet Shop Boys på Scandinavium och inte minst händelser kopplade till Jubileumssommaren bidrar troligtvis positivt.

Lovande augusti men utmaningar inför hösten 

Bokningsläget för augusti ser lovande ut. Det förväntas att internationella besökare, som tar sin sommarsemester under augusti, kommer att bidra positivt. Däremot är höstens utveckling mer osäker på grund av det ekonomiska läget, som kan bli mer påtagligt för hushållen efter sommaren. Å andra sidan lockar hösten i Göteborg en något äldre målgrupp som oftast har en bättre ekonomisk ställning. Dessutom förväntas en del konferenser och mässor bidra till att fylla hotellrummen på vardagar.

Juli2023+/- 23/22
Beläggningsgrad86%-1,5 pp
Snittpris1 745 kr+10%
RevPar1 503 kr+8%
Beläggning mån-tors89%-3 pp
Beläggning fre-lör90%0 pp
Söndag72%+1%
Källa: Benchmarking Alliance, *pp – percentage points

Snabbfakta och siffror juni/juli

  • Göteborg visade den starkaste utvecklingen av övernattningar bland svenska storstadsregioner under juni, med en ökning på 5 procent jämfört med juni 2022 och hela 15 procent jämfört med juni 2019. Motsvarande siffror för Stockholm var -0,3 procent och -1 procent, medan Malmö noterade en ökning på 3 procent jämfört med 2022 men fortsatt lägre gästnattsvolymer (-4 procent) jämfört med 2019 (SCB/ Tillväxtverket).
  • Utländska övernattningar i Göteborg ökade med imponerande 20 procent under juni, vilket nästan når nivån från 2019.
  • Svenska övernattningar håller sig på samma rekordnivå som förra året, vilket innebär en ökning på 15 procent under juni jämfört med innan pandemin.
  • Under det första halvåret har gästnätterna i Göteborgsregionen ökat med 8 procent jämfört med innan pandemin. Den svenska marknaden bidrog med en ökning på 11 procent, medan utlandet har återhämtat sig nästan helt.
  • USA har klättrat upp till första plats och har blivit den största utlandsmarknaden under juni, efter att tidigare varit den andra största marknaden efter Norge.
  • Bland de största utlandsmarknaderna (USA, Norge, Tyskland, Storbritannien, Danmark) visade samtliga utom Norge en ökning av gästnätter under juni jämfört med föregående år.
  • USA och Danmark hade den starkaste utvecklingen med en ökning på 59 procent respektive 33 procent.
  • Benelux-länderna visar fortsättningsvis en stark utveckling, där Nederländerna nästan når samma nivå som Danmark och genererade nästan dubbelt så många gästnätter jämfört med juni 2019. Samtidigt noterades en fördubbling av övernattningar även från Belgien.
  • 86 procent av de ankommande passagerarna från Europa var i juli tillbaka till Landvetter jämfört med nivån från 2019 (Swedavia)

Källor och merläsning

Övrig läsning

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett kuvert i en cirkel

Prenumerera på lägesbilden

Missa aldrig en lägesbild! Som prenumerant får du Lägesbilden direkt till din mejl.
Prenumerera på analysen

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett dokument i en cirkel

Gästnattstatistik

Få koll på hur många gästnätter en stad eller en kommun har i Sverige och hur beläggningen ser ut på Tillväxtverkets hemsida.