Hoppa till innehållet
Choose language

Lägesbild januari 2023

Med VM i handboll för herrar och större mässor har januari månad gått hyfsat bra för Göteborg. I en nordisk jämförelse hade Göteborg den högsta hotellbeläggningen under månaden.

VM i handboll drog besökare till Scandinavium

Januari och februari är vanligtvis destinationens lågsäsongsmånader vilket märks i hotellbeläggning och prisnivå. Beläggningen i Göteborg i januari var 54 procent, 47 procent i Stockholm och 48 procent i Köpenhamn. Sett till antalet belagda hotellrum har efterfrågan egat 12 procent över samma månad 2019 och 4 procent över 2020.

Gul och blåklädd oublik på handbolls VM i Scandinavium

I samband med månadens evenemang noterades höga beläggningsnivåer på hotell, som högst under vecka tre med ett snitt på 72 procent under vardagar och 73 procent på helgen. Den stora mässan MyDOG var tillbaka på Svenska Mässan efter två år av pandemi, Automässan fick historiska besökssiffror och handbolls-VM för herrar drog drygt 65 000 besökare till Scandinavium.

Fem miljoner gästnätter under 2022

Med drygt fem miljoner gästnätter för hela 2022 landade antalet övernattningar på regionens hotell, stugor och vandrarhem på ungefär samma nivå som 2019. Svenska övernattningar visar en ökning med fem procent medan antalet utländska gästnätter var 13 procent lägre. Utvecklingen drevs främst av regionens närmarnader – Norge och Tyskland – men även USA visade en stark utveckling. Volymmässigt har Norge och Nederländerna stått för den största tillväxten under helåret 2022.

Bokningsläget för februari ser bra ut med drygt 37 procent av hotellrummen bokade. Hotellen ser för närvarande ett fortsatt bra tryck i företagsbokningar på vardagar. Orosmolnen är dock ständigt närvarande när det gäller privatmarknaden. Näringen vittnar om fortsatt kort framförhållning med bokningar och avbokningar och en återhållsam spendering generellt. Detta sammantaget med höjda inköpspriser och höga energikostnader gör att även företagens planeringshorisont har blivit allt kortare. Restaurangnäringen är särskilt utsatt. Även shoppingen uppger att besökarna handlar mindre än vanligt.

Nya resvanor väntas 2023

Den minskade köpkraften gör att de svenska hushållen har en avvaktande inställning till planering av resor och konsumtion. Besökaren förväntas också göra mer research och jämförelser vilket ställer ännu större krav på alla besöksnäringsaktörer att bidra med relevant och lättillgänglig information. Enkla av- och ombokningsmöjligheter och prisvärdhet kommer att bli viktiga aspekter i alla led. 2023 väntas präglas av ändrade resvanor generellt genom att exempelvis dra ner i antalet resor. Det är trots allt få svenskar som väljer att avstå helt från semesterresandet och det finns ett fortsatt starkt intresse för storstadssemester/citybreaks.

Snabbfakta och statistik för januari

  • Rörelsedata från Telia visar att resorna både från kranskommuner och övriga delar av Sverige pekar fortsatt nedåt med nästan 20 procent färre resor till och från Göteborg under januari jämfört med samma månad 2020. Detta hänger också ihop med att hemmaarbete har blivit en naturlig del av vardagen för många.
  • Under december noterades en ökning med 10 procent av svenska övernattningar jämfört med 2019. Statistiken visar en försiktig ökning även av utländska övernattningar under januari jämfört med motsvarande månad 2019 (+1 procent).
  • De största utlandsmarknaderna som visade en stark tillväxt under 2022 var Norge (+15 procent), Tyskland (+7 procent) och USA (+10 procent) jämfört med 2019.
Januari20232019+/-
Beläggning54%58%-4pp
Snittpris1 093kr941 kr+16%
RevPar587 kr545kr+8%
Beläggning mån-tors57%63%-7pp
Beläggning fre-lör65%61%+ 4pp
Källa: Benchmarking Alliance

Källor: SCB/Tillväxtverket och Benchmarking Alliance

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett kuvert i en cirkel

Prenumerera på lägesbilden

Missa aldrig en lägesbild! Som prenumerant får du Lägesbilden direkt till din mejl.
Prenumerera på analysen

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett dokument i en cirkel

Gästnattstatistik

Få koll på hur många gästnätter en stad eller en kommun har i Sverige och hur beläggningen ser ut på Tillväxtverkets hemsida.

Kontakta gärna

Bernadett Pakucs

Analytiker
+46 31 368 40 08