Hoppa till innehållet
Choose language

Lägesbild februari 2024

Februari 2024: Stark efterfrågan tack vare båtar och hästar

Februari blev en känslofylld månad präglad av den tragiska branden i Oceana. På den positiva sidan märktes en stark efterfrågan i samband med Båtmässan och Gothenburg Horse Show. Överlag har antalet sålda hotellrum överträffat förra året vilket visar Göteborgs förmåga att behålla sin attraktivitet även i utmanande tider.

Nederländske Lars Kersten och hästen Hallilea vann världscupen i Scandinavium inför fullsatta läktare. Foto: Roland Thunholm
Tvådimensionell blå illustration av en hand som håller en jordglob med en pin ikon ovanför

Branden som präglade februari

Chocken var stor när rökmolnet steg mot skyn på förmiddagen den 12 februari. Förlusten visar på vår sårbarhet men också på sammanhållning och styrka i motgång med en stark gemensam vilja att övervinna motgångar och fortsätta att utveckla staden som en mänsklig och välkomnande destination, präglad av innovation och gemenskap. Denna dubbla dynamik understryker både de omedelbara och långsiktiga aspekterna av att navigera i en föränderlig miljö.

Under februari märktes en ökning i antalet sålda hotellrum jämfört med förra årets höga volymer tack vare Båtmässan och Gothenburg Horse Show. Utöver dessa evenemang höll antalet sålda hotellrum under månaden i stort sett samma nivå som året innan.

Bokningläget framåt

Förutom mars månad, som visar lite tillbakagång, ser bokningsläget ganska stabilt ut på kort sikt. Det är mer osäkert inför sommaren med färre bokningar inför juni och juli jämfört med samma period 2023. Efterfrågan under augusti väntas dock vara något starkare jämfört med förra året tack vare Veteran-VM i friidrott. Skiftande bokningstrender kommer troligtvis utmana näringen under 2024 vilket ökar behovet av utveckling och paketering av besöksanledningar som möter marknadens behov inte minst i en period med starkare tillväxttakt inom privatsegmentet. Under 2024 väntas inrikesresandet stabiliseras på en lägre nivå till följd av att konkurrensen ökar nu ytterligare med resor till utlandet. Närmarknaderna väntas vara fortsatt drivande under 2024.

Fler besök från storstadslän andra kvartalet

Årets andra kvartal brukar ha fler besök från storstadslänen Stockholm och Sydsverige. Besök av släkt och vänner samt shopping är också vanligare jämfört med resten av året. Besökarundersökningen indikerar att utbudet av aktiviteter är extra viktigt under denna period. Trots detta tar besökarna inte mer aktivt del av det befintliga utbudet än vanligt i samband med besöket, vilket pekar på ett behov av att erbjuda unika och attraktiva aktiviteter som utmärker sig gentemot de bredare alternativen i besökarnas hemkommuner och i andra storstäder.

Göteborgs förutsättningar att stå stark som destination

Svenska besökare till Göteborg nämner mat/dryck, sevärdheter, trygghet/säkerhet, bra boendealternativ och en positiv atmosfär som mest viktigt för upplevelsen av en destination. I slutet av 2023 märktes en förbättring i uppfattningen om dessa områden bland göteborgsbesökarna; med undantag för känslan av trygghet och säkerhet. Denna tendens är del av en större nationell trend med ökad oro för framtiden kopplat till den osäkra tid vi lever i. Den allmänna oron hos svenskar är i dag större än någonsin.

I jämförelse med Stockholm och Malmö, utmärker sig dock Göteborg genom bättre omdömen från nyckelfaktorer som bidrar till en positiv destinationsupplevelse; i synnerhet inom trygghet och säkerhet och en bra atmosfär. Atmosfären, utbudet av evenemang och en inkluderande känsla, där staden erbjuder något för alla, har störst påverkan på besökarnas benägenhet att rekommendera Göteborg som besöksmål. Ju mer nöjd besökaren är med dessa områden desto högre är sannolikheten att besökaren rekommenderar Göteborg som besöksmål enligt den senaste Resa i Sverige 2023 undersökningen.

Fakta januari & februari:

  • Beläggningsgraden var som högst 70 procent i samband med Båtmässan och högst 86 procent i samband med Gothenburg Horse Show under februari.
  • Gästnätterna i januari var fler än 2019, men lägre än fjolårets toppnivå.
  • Under januari 2024 uppvisade utländska övernattningar rekordvolymer och en tillväxt på 15 procent jmf med 2019 till följd av ishockey-VM och en svag krona.
  • Hockeynationerna Kanada, USA och Finland slår rekord i gästnätter under januari.
  • Svenska gästnätter minskade med 12 procent i januari jämfört med förra året dock visar en ökning med 2 procent jämfört med 2019.
  • Vistelselängden ökade bland både svenska och utländska besökare.
Februari2024+/- 24/23
Beläggningsgrad54%-2 pp
Snittpris1 045 kr-2 %
RevPar563 kr-5 %
Beläggning mån-tors65%-1 pp
Beläggning fre-lör55% -2 pp
Källa: Benchmarking Alliance, *pp – percentage points

Källor:

  • SCB/ Tillväxtverket – preliminär statistik 2024
  • Benchmarking Alliance – preliminära hotellnyckeltal för ett urval av hotellen i Göteborgsregionen
  • Besökarundersökning Göteborg & Co, representativt urval bland svenskar 18-75 år, fältperiod april 2023

Det finns en grupp besökare som ofta glöms bort trots att de utgör omkring en fjärdedel av alla svenska övernattande besökare på destinationen. Vi talar såklart om släkt och vän-besökarna.

Läs mer

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett kuvert i en cirkel

Prenumerera på lägesbilden

Missa aldrig en lägesbild! Som prenumerant får du Lägesbilden direkt till din mejl.
Prenumerera på analysen

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett dokument i en cirkel

Gästnattstatistik

Få koll på hur många gästnätter en stad eller en kommun har i Sverige och hur beläggningen ser ut på Tillväxtverkets hemsida.