Hoppa till innehållet
Choose language

Lägesbild december 2023

December 2023: Dubbla VM gav extra skjuts för julmånad

Året avslutades med en decembermånad då efterfrågan på hotellboende pekade uppåt. Världsmästerskapen i handboll och hockey bidrog starkt och sammantaget kommer 2023 sätta rekord med 5,5 miljoner gästnätter. Den sista månadsrapporten för 2023 ägnar vi åt att blicka både bakåt och framåt.

Scandinavium var huvudarena när Göteborg var värd för två världsmästerskap i december. Foto: Peter Kvarnström

Sammanfattning:

Tvådimensionell blå illustration av en hand som håller en jordglob med en pin ikon ovanför
  • Rekordår i gästnätter för destination Göteborg med stark efterfrågan från Sverige och närmarknader
  • Resande fortsätter vara prioriterat och städer visar fortsatt potential för tillväxt
  • Upplevelser väntas driva resandet på längre sikt men prisfokus kvarstår under 2024
  • Bokningsläget inför första kvartalet är varierande, men totalt sett ligger det på en stabil nivå

Evenemang och möten fyllde på hotellen

I början av december spelade Sveriges damer VM i handboll och juniorkronorna startade VM-spelet på annandag jul. Detta märktes tydligt i hotellstatistiken då det såldes 14 procent fler rum än i december förra året. Särskilt stor efterfrågan var det i mellandagarna med över 50 procent högre rumsförsäljning. Under 2023 genomfördes cirka 60 större möten och kongresser med över 35 000 deltagare från hela världen som Göteborg & Co har värvat eller stöttat.

Rekordår för Göteborg tack vare gynnsamt marknadsläge

Det har alltid funnits ett stort intresse i de skandinaviska länderna för att besöka svenska storstäder. För Göteborg blev det ett rekordår tack vare jubileumsfirandet, ett exceptionellt mötes- och evenemangsår, ökad hotellkapacitet och en svag svensk krona. Det har resulterat i den högsta tillväxten i övernattningar jämfört med andra svenska storstadsregioner. I Stor-Göteborg har drygt 5,5 miljoner gästnätter gjorts på hotell, vandrarhem och stugbyar. Det är cirka 10 procent fler än både 2022 och 2019. (prognos)

Antalet belagda hotellrum överträffade föregående års nivåer nästan varje månad, med stark tillväxt även utanför sommarsäsongen. Efterfrågetillväxten har fyllt upp den ökade rumskapaciteten, vilket bekräftar destinationens attraktionskraft.

Resandet är tillbaka och hemester består

Resandet återhämtade sig markant under 2023. Hela 94 procent av invånarna i de nordiska länderna gjorde en fritidsresa med övernattning, enligt Kairos Travel Trend Report 2023. De inhemska marknaderna har varit starka i samtliga skandinaviska länder och även resandet till utlandet har börjat närma sig till pre-pandeminivåer för svenskar och norrmän. Danskar reser lika ofta till utlandet som före pandemin.

Förväntan inför 2024 är fler utlandsresor, samtidigt som trenden att semestra i hemlandet består även om det kan bli färre resor än under rekordåret 2023.

Fler danskar och norrmän planerar generellt att resa till Sverige jämfört med 2022. Dansk media har publicerat flera artiklar om hur prisvärt Sverige har blivit vilket lockat många på både dagsturer och övernattningar. Danska gästnätter ökade 38 procent från januari till oktober jämfört med 2019.

Småbarnsfamiljer ett säkert kort

Semesterresor till städer har potential att öka generellt från de nordiska länderna, särskilt bland äldre och familjer med äldre barn. Intresset för nöjesparker och vattenland förblir samma som tidigare. Samtidigt är fler inställda på att minska sina utgifter för barnaktiviteter. Undantaget är de med barn under 7 år, där fler förväntas öka sina utgifter. Småbarnsfamiljer från Norden kan också betraktas som ett säkert kort för Göteborg eftersom många besökt destinationen under de senaste tre åren och intresset verkar bestå.

Upplevelser driver resandet

Fler från Norden tror att de kommer att spendera mer på upplevelser, restaurangbesök och weekendresor. Även mer smala områden som spa, all-inclusive samt resor där mat är den centrala reseanledningen verkar visa större tillväxtpotential bland nordiska resenärer.

Göteborgs utbud kommer att stärkas med åretrunt-attraktionerna Liseberg Oceana och World of Volvo. Vidare planeras Karlatornets utsiktsplats öppna under 2025, medan hotelldelen öppnar redan 2024. Mat väntas vara en viktig drivkraft även fortsättningsvis.

Fortsatt prisfokus under det kommande året

På kort sikt handlar besöksnäringens utmaningar dels om att hantera en mer instabil marknad där gäster och besökare fattar sena beslut. Ekonomin påverkar dels besökarens konsumtionsutrymme, dels näringens kostnadsnivå vilket utmanar lönsamheten.

Även om många sparar för resor just nu, är fyra av tio invånare i de nordiska länderna fortfarande avvaktande när det gäller att ändra sina resevanor på grund av det rådande ekonomiska läget. Planerade anpassningar innebär främst färre resor, val av billigare destinationer och boende. Ökade semesterkostnader ökar också förväntningarna på service och kvalitet.

Tre av tio från Norden uppger att de inte planerar att ändra sina resvanor på grund av den ekonomiska situationen.

Bokningsläget

Bokningsläget för det kommande kvartalet är blandat. Antalet bokade hotellrum i januari ligger nära nivån från samma månad 2023. Februari ser lovande ut med fler bokade rum jämfört med föregående år, tack vare Båtmässan och Eurohorse. Dock är bokningsläget lägre inför mars. Totalt sett för första kvartalet verkar antalet bokade rum matcha nivån från 2023, vilket innebär lägre beläggning till följd av kapacitetsökningar med Lisebergs Curiosa och Draken.

Fakta:

  • Antal sålda hotellrum ökade med sammanlagd 9 procent under perioden mars-december jämfört med föregående år medan hotellkapaciteten visar en ökning på 10 procent i snitt.
  • Ökningen under lågsäsongsperioderna mars – maj och september – december var 11 procent vilket kan jämföras med 6 procent under sommaren, enligt Benchmarking Alliance. Men juli är som alltid den viktigaste månaden med över 850 000 gästnätter 2023.
  • Nyckeltalen för Göteborgs hotellmarknad från det fjärde kvartalet visar på en hyfsat positiv utveckling jämfört med ett år tidigare. Även om snittpriset dämpats lite från förra årets högre nivå och därmed även Revpar har snittbeläggningen varit samma som under kvartal fyra 2022 (63%) med fler sålda hotellrum och högre logiomsättning (+7%).
  • Besöken från svenska kommuner till Göteborg visar på en ökning med 15 procent under 2023 jämfört med 2019 enligt data från Telia Crowd insights. Detta drivs främst av besök från närregionen och Skåne. Besöken från Stockholms län är tillbaka till nivån innan pandemin.
December2023+/- 23/22
Beläggningsgrad56%+5,5 pp
Snittpris1 184 kr+1,4%
RevPar668 kr+12,4%
Beläggning mån-tors54%+2 pp
Beläggning fre-lör68% +6 pp
Källa: Benchmarking Alliance, *pp – percentage points

Källor:

Det finns en grupp besökare som ofta glöms bort trots att de utgör omkring en fjärdedel av alla svenska övernattande besökare på destinationen. Vi talar såklart om släkt och vän-besökarna.

Läs mer

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett kuvert i en cirkel

Prenumerera på lägesbilden

Missa aldrig en lägesbild! Som prenumerant får du Lägesbilden direkt till din mejl.
Prenumerera på analysen

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett dokument i en cirkel

Gästnattstatistik

Få koll på hur många gästnätter en stad eller en kommun har i Sverige och hur beläggningen ser ut på Tillväxtverkets hemsida.