Hoppa till innehållet
Choose language

Lägesbild december 2022

December bjöd på en bra avslutning av 2022. Efterfrågetrycket var inte lika starkt som under sommar och höst, men det såldes fler rum än i december 2019. Sammantaget gör detta att antal gästnätter i Göteborgsregionen förra året beräknas bli strax över fem miljoner, vilket är på samma nivå som 2019.

Fler sålda rum än tidigare år

Glasburen för Musikhjälpen står på Kungstorget i Göteborg, vinterklädda människor går runt på torget
Människor i vinterklädsel samlas utanför Musikhjälpens bur på Kungstorget. Foto: Peter Kvarnström.

Beläggningen i december på hotell, vandrarhem och stugor i storstäderna är normalt runt 50 procent. Det är också där det landat 2022 för både Stockholm (50 procent), Göteborg (53 procent) och Malmö (47 procent). För alla tre storstäderna skiljer det mycket lite från 2019. Samtidigt har boendekapaciteten ökat, i Göteborgsregionen med nära 1 000 rum under 2022, vilket gör att oförändrad beläggning är lika med fler sålda rum.

För Göteborgs del innebär detta att antal sålda rum ökade med runt 12 procent i december, jämfört med samma månad för tre år sedan. Av de nordiska storstäderna är det bara Köpenhamn som kan visa upp en större ökning (19 procent).

Vardagsbeläggningen drar upp siffrorna

Det är på vardagarna i december (tisdag – fredag) som ökningen av rumsförsäljningen har skett, medan helgerna ligger på samma nivå som 2019. Detta indikerar att det är affärsresenärer som stått för det ökade efterfrågetrycket, men att privatresenärer ändå inte
avstått från att resa trots inflation och minskat konsumtionsutrymme.

Prisutvecklingen har varit stark i samtliga storstäder med markant högre snittpris och Revpar. I Stockholm och Malmö var ökningen mellan 15 och 18 procent, medan Göteborgs ökning var något mindre.

En stark utveckling under 2022

Året inleddes med restriktioner och nedstängningar vilket ett år senare nästan är svårt att minnas. Fortsatte med Rysslands invasion av Ukraina med global säkerhetskris och stor osäkerhet som följd. Trots detta blev återhämtningen för besöksnäringen stabil under resten av året. Prognosen pekar mot 5,05 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar i Göteborgsregionen.

Göteborg har enligt data från Benchmarking Alliance haft högre snittpris och RevPar än Stockholm under 2022 vilket troligen aldrig tidigare har hänt. En anledning kan vara att huvudstaden normalt har en stor andel utländska besökare som ännu inte återvänt. I Göteborgsregionen är det framför allt svenska och norska besökare som hållit efterfrågetrycket uppe.

Under 2023 öppnar bland annat Liseberg Grand Curiosa Hotel samt Clarion Hotell Draken vilka kommer tillföra destinationen cirka 900 rum.

Snabbfakta och statistik

December20222019+/-
Beläggning53,1%55,6%-2,5 pp*
Snittpris1 168kr1 039 kr+12%
RevPar**620 kr578 kr+7%
Källa: Benchmarking Alliance, data från 2023-01-04
Helår20222019+/-
Beläggning63,8 %72,3 %-4,5 pp*
Snittpris1 282 kr1114 kr+15%
RevPar**818 kr806 kr+2%
Källa: Benchmarking Alliance, data från 2023-01-04

*percentage point/procentenheter
** RevPar = Revenue per available room/ intäkt per tillgängligt rum

Källor: SCB/Tillväxtverket och Benchmarking Alliance

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett kuvert i en cirkel

Prenumerera på lägesbilden

Missa aldrig en lägesbild! Som prenumerant får du Lägesbilden direkt till din mejl.
Prenumerera på analysen

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett dokument i en cirkel

Gästnattstatistik

Få koll på hur många gästnätter en stad eller en kommun har i Sverige och hur beläggningen ser ut på Tillväxtverkets hemsida.

Kontakta gärna

Bernadett Pakucs

Analytiker
+46 31 368 40 08