Hoppa till innehållet
Choose language

Lägesbild augusti 2023

Tvådimensionell blå illustration av en hand som håller en jordglob med en pin ikon ovanför

Augusti – Stark hotellsommar men oro för bister ekonomi i höst

Sommaren 2023 såldes fler hotellrum till bättre priser än något tidigare år i destinationen Göteborg. Utlandet ökade starkt i juli medan svenska gäster minskade något jämfört med 2022. Det dåliga vädret hade negativ påverkan på utomhusaktiviteter men verkar ha gynnat museer och shopping. Inför hösten är bokningsläget bra men det ekonomiska läget oroar branschen. 

Firande publik som tittar på en match i damernas fotbolls VM på storbildsskärm på Ullevi
Över 16 000 personer följde Sveriges matcher i fotbolls-VM på Ullevi, Werners bistro eller Stadsbiblioteket. Foto: Camilla Sundberg

Sammanfattning:

  • Stark utveckling av gästnätterna hittills i år (+12 procent) och en stabil marknadsandel för Göteborgsregionen.
  • Under juli låg gästnätterna på samma rekordnivå som förra året, vilket är 7 procent högre jämfört med juli 2019.
  •  Utvecklingen i juli drevs av en stark tillväxt från utlandet (+19 procent jmf 2019) där USA och Danmark ökade stort.
  • Under sommarperioden juni – augusti såldes 16 procent fler rum än 2019, RevPar ökade med 25 procent och snittpriset med 33 procent.
  • Lågkonjunkturens effekter slår troligtvis igenom först nu efter ytterligare en eventuell räntehöjning i september.

Evenemang och valutaeffekter gynnade Göteborg

Sommarens stora konserter, evenemang och möten fyllde hotellen i perioder. Göteborgs museer har haft fler besökare fram till augusti än hela förra året. Hittills är 2023 det starkaste året någonsin för destinationen Göteborg som visar den högsta tillväxten bland storstadsregionerna avseende övernattningar på hotell, stugor och vandrarhem under perioden januari-juli jämfört med innan pandemin. Göteborgsregionens marknadsandelar har ökat något för både svenska och utländska gäster.

Om gästnätterna under resten av året ligger på minst samma nivå som 2019 slås nytt gästnattsrekord med nästan 5,3 miljoner övernattningar, en ökning på drygt 4 procent jämfört med 2019. Det är dock osäkert hur den svenska marknaden reagerar på räntehöjningarna och hur det ekonomiska läget påverkar arbetsmarknadens motståndskraft. Det kan lika väl bli så att svenskarna inte åker utomlands i samma utsträckning som de brukar under hösten vilket gynnar kortare citybreaks.

Samtidigt väntas en fortsatt stark utveckling av utlandet, vilket märktes redan i juli med en ökning på 19 procent, största ökningen sedan 2019, vilket kan bidra positivt och även kompensera delvis för eventuella nedgångar på den svenska marknaden. Detta kan däremot vara en tillfällig valutaeffekt som potentiellt kan fortsätta i augusti och inledningsvis under hösten. Dock svårt att veta hur länge det håller i sig.

Utlandet ökar på samtliga marknader

De utländska gästnätterna ökade starkt januari till juli (+5 procent jämfört med 2019) och utgör hittills i år nästan 28 procent av alla övernattningar. Allra mest ökade Danmark (+27 procent) och USA (+ 50 procent) under perioden. SAS direktlinje från New York har sannolikt spelat stor roll men den trafikeras bara fram till mitten av oktober. Den största utlandsmarknaden, Norge visar en ökning på 11 procent januari till juli jämfört med motsvarande period 2019. En oväntat stor ökning även från Nederländerna/Belgien där de båda länderna hittills står för nästan lika många gästnätter som Danmark.

Ekonomisk osäkerhet påverkar

Antalet sålda rum är i stort sett oförändrat i Göteborg jämfört med förra augusti medan det märks en markant ökning i de övriga nordiska storstadsregionerna. Men Göteborg hade den starkaste återhämtningen förra året (aug. 2022/ 2019: +9 procent) efter Köpenhamn (+27 procent), medan både Stockholm och Malmö hade en negativ utvecklig under augusti 2022.

Förra året låg flera Ullevikonserter (Håkan Hellström och Ed Sheeran) i augusti vilket drev upp efterfrågan då. I år låg de stora konserterna i juni och juli vilket påverkade beläggning och snittpriser under augusti.

Bokningsläget inför hösten ser överlag bra ut på kort sikt. Det är en stark mötes- och mässhöst med grafen-vecka och bokmässa i september och flera stora möten längre fram. Antalet bokade hotellrum är fortfarande fler på destinationsnivå jämfört med tidigare år.

Flera nya hotell har öppnat vilket ökat konkurrensen mellan storhotellen. Trots att bokningsläget ännu inte visar några markanta nedgångar på helgerna inledningsvis under hösten på destinationsnivå, finns en osäkerhet kring hur hushållen kommer att reagera på ytterligare en räntehöjning i september. De ekonomiska utmaningarna kan påverka efterfrågan senare under hösten och i början av nästa år.

Sammanfattningsvis, trots viss avmattning i efterfrågan och ökad konkurrens, ser hotellbranschen i Göteborg fortfarande relativt stark ut. Utsikterna förblir försiktigt positiva på kort sikt, men osäkerheten ligger i ekonomiska faktorer som inflation och räntehöjningar, som troligtvis kommer påverka efterfrågan de kommande månaderna.

Augusti2023+/- 23/22
Beläggningsgrad71%-7 pp
Snittpris1 276 kr-18%
RevPar904 kr-25%
Beläggning mån-tors73%-7 pp
Beläggning fre-lör80%-10 pp
Källa: Benchmarking Alliance, *pp – percentage points
Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett kuvert i en cirkel

Prenumerera på lägesbilden

Missa aldrig en lägesbild! Som prenumerant får du Lägesbilden direkt till din mejl.
Prenumerera på analysen

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett dokument i en cirkel

Gästnattstatistik

Få koll på hur många gästnätter en stad eller en kommun har i Sverige och hur beläggningen ser ut på Tillväxtverkets hemsida.