Hoppa till innehållet
Choose language

Lägesbild april 2024

April 2024: Stark ökning av utlandsgäster och bra vår med flera nyheter

Det blev en bra april med hotellsiffror liknande 2023 och nu väntar en maj-månad när efterfrågan drivs av evenemang och möten. Utländska gäster ökade starkt första kvartalet och i månadens rapport gör vi en analys av den viktiga norska och danska marknaden. Samt förbereder Europas viktigaste mötesmässa.

Ett säkert vårtecken är när Lisebergsparken öppnar. I år var det premiär den 20 april. Foto: Happy Visuals/Göteborg & Co
Tvådimensionell blå illustration av en hand som håller en jordglob med en pin ikon ovanför

Bra efterfrågan i april men osäker sommar

Efterfrågan på hotellrum var fortsatt stabil under april, med antal sålda rum och snittpris nära förra årets nivå. Detta drevs främst av möten och mässor under andra halvan av månaden. Särskild hög hotellbeläggning i samband med Öl- och Whiskymässan, som vanligtvis lockar en bred publik och utställare från mikrobryggerier till whisky- och ölimportörer. Månadssiffrorna indikerar samtidigt utmaningar för de äldre hotellen till följd av de senaste årens kapacitetsutveckling, vilket påverkar kundunderlag och lönsamhet på kort sikt.

Bokningsläget inför maj ser lovande ut, särskilt i samband med mässor och konferenser; från fordonselektronikmässan till ESGAR, världens största möte om gastroenterologi och abdominal radiologi. Över 70 procent av hotellrummen är bokade i samband med Göteborgsvarvet. Det råder fortsatt osäkerhet inför juni och juli. Utanför perioder med stora evenemang tenderar besökare boka mer spontant och i sista minuten.

Den svaga svenska kronan gör utlandssemestern dyr, och osäkerheten i konjunkturläget pekar på att resande inom Sverige förblir en prioritet för svenskar. Dessutom har erfarenheter från föregående års extremvärme i kombination med en svag krona ökat intresset för nordiska destinationer, vilket märks även i ökade bokningar hos resebyråer och bokningsplattformar.

Vårens viktigaste mötesmässa

När mötesindustrin träffas på IMEX i Frankfurt 14 – 16 maj är givetvis Göteborg med. I år har vi en speciell nyhet att berätta om. Den handlar om hur vi kan visa upp destinationen för fler på ett nytt sätt. Missa inte den här artikeln.

Gör det enkelt för besökare att sprida upplevelsen

Sommaren står generellt för cirka 35 procent av årets övernattningar på hotell, stugor och vandrarhem. Två av fem svenska besökare under sommaren är ambassadörer som skulle rekommendera destinationen starkt till vänner och bekanta. Bland dem är kvinnor i åldern 31-45 år och barnfamiljer något överrepresenterade. Vänner eller partnern är lika vanliga resesällskap som barnfamiljen. För att sprida positiva omdömen om Göteborg behöver vi hjälpas åt att underlätta och uppmuntra ambassadörerna att dela sina positiva destinationsupplevelser. Både på egna sociala medieplattformar och på viktiga recensions- eller bokningssajter. Det skulle stärka både destinationens synlighet och trovärdighet. Gemensamt för ambassadörerna är att de tar del av utbudet i högre utsträckning än andra, de är mer hållbarhetsmedvetna särskilt avseende miljöcertifierad boende och ekologisk eller lokalproducerat mat. Dessutom har de en mer positiv helhetsupplevelse. Flera av dem tycker att Göteborg är en prisvärd destination. Allt detta kan nyttjas i kommunikationen både innan, under och efter besöket.

Danskar och norrmän prioriterar resor

Danmark och Norge står för mer än 30 procent av destinationens utländska övernattningar (2023). Norge är den främsta utlandsmarknaden tack vare närhet och tillgänglighet. Gästnätterna från Norge återhämtade sig snabbt efter pandemin och överträffade 2019 års nivåer med 14% redan under 2022. Under första kvartalet i år ökade norska övernattningar med rekordhöga 33 procent jämfört med 2023. På nationell nivå förväntas norska övernattningar fortsätta att utvecklas starkt både under 2024 och 2025.

Danska gästnätter ökade kraftigt innan pandemin; 7 procent årligen under 2013–2019. Detta kan jämföras med en tillväxt på 4 procent av norska övernattningar under samma period. En dansk återhämtning och en rekordstark tillväxt till följd av valutaeffekten blev tydlig under 2023, med en ökning på 45 procent i danska övernattningar jämfört med året innan. Denna starka tillväxttrend fortsatte under första kvartalet 2024 med en ökning på 54 procent, och en fördubbling av danska övernattningar jämfört med 2019. Denna trend förväntas hålla i sig under resten av året tack vare en stark dansk ekonomi, framför allt drivet av den starka läkemedelsindustrin.

I höstas planerade cirka 30 procent av norrmännen att resa till Sverige inom de kommande 12 månaderna enligt Kairos Travel Trend Report. Andelen danskar med planer på en sverigeresa ökade från 16 procent i slutet av 2022 till 21 procent i slutet av 2023. Både danskar och norrmän har sparat pengar under det senaste året för framtida resor.

Fakta mars & april:

  • Mars 2024 visade en starkare tillväxt av gästnätter än månaderna innan, en ökning med 10% jämfört med förra året.
  • Utländska övernattningar ökade med en imponerande 56%. Både Norge och Danmark har varit särskilt drivande med en dubblering av övernattningarna från båda länderna.
  • Den svenska marknaden följer ett liknande mönster som tidigare, med färre övernattningar jämfört med föregående år (-3%), men fortfarande en ökning jämfört med 2019 (+6%).
  • Göteborg fortsatte att överträffa storstadsregionerna Stockholm och Malmö i övernattningstillväxt. Utländska övernattningar ökade även i de andra storstadsregionerna.
  • Under det första kvartalet ökade gästnätterna totalt sett med 3% jämfört med föregående år och med 14% jämfört med 2019, främst drivet av de utländska marknaderna
April2024+/- 24/23
Beläggningsgrad58%-3 pp
Snittpris1 097 kr-1 %
RevPar636 kr-6 %
Beläggning mån-tors60% 0 pp
Beläggning fre-lör67% -5 pp
Källa: Benchmarking Alliance, *pp – percentage points

Källor:

Det finns en grupp besökare som ofta glöms bort trots att de utgör omkring en fjärdedel av alla svenska övernattande besökare på destinationen. Vi talar såklart om släkt och vän-besökarna.

Läs mer

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett kuvert i en cirkel

Prenumerera på lägesbilden

Missa aldrig en lägesbild! Som prenumerant får du Lägesbilden direkt till din mejl.
Prenumerera på analysen

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett dokument i en cirkel

Gästnattstatistik

Få koll på hur många gästnätter en stad eller en kommun har i Sverige och hur beläggningen ser ut på Tillväxtverkets hemsida.