Hoppa till innehållet
Choose language

Lägesbild april 2023

Hur går det för besöksnäringen i Göteborg? Varje månad delar Göteborg & Co en lägesbild och analys baserad på preliminär data från Benchmarking Alliance och SCB/Tillväxtverket. Analysen fokuserar bland annat på antalet gästnätter, beläggningsgrad, resmönstren, snittpris på hotell med mera för att fånga en helhetsbild av månaden.

Tvådimensionell blå illustration av en hand som håller en jordglob med en pin ikon ovanför

Strålande första kvartal och många nya hotellrum i destination Göteborg

April var en varierad månad som inleddes med dämpad efterfrågan men avslutades starkt. Flera nya hotell har öppnat vilket innebär att Göteborg i dag har nästan 1 300 fler hotellrum jämfört med för ett år sedan. Med över en miljon övernattningar i Göteborgsregionen under det första kvartalet har destinationen slagit ett nytt lågsäsongsrekord.

Liseberg Grand Curiosa Hotel öppnade för gäster den 22 april.

För april som helhet hamnade beläggning och snittpris på hotellen i Göteborgsregionen på nästan exakt samma nivå som april 2022. Detta trots att stora hotell som Scandic Central, Jacy’z och Clarion The Pier, som tillsammans gav ett kapacitetstillskott på cirka 930 rum, inte hade öppnat i början av 2022. I slutet av april öppnade också Liseberg Curiosa med 450 rum och över 2 000 bäddar. Oförändrad beläggningsgrad innebär alltså i praktiken att antal sålda rum har ökat betydligt.

Valborgshelgen sticker ut

Inledningen av månaden var trevande för alla svenska storstäder med lägre nivåer under påsklovet jämfört med motsvarande vecka förra året. En möjlig förklaring är den utdragna vintern och tidiga påsken som ledde till att en del svenskar valde resor till varmare destinationer eller till fjället istället, medan vissa drog ner på sin hotell och restaurangkonsumtion till följd av ökade levnadskostnader.

Under andra halvan av månaden märks en tydlig uppgång. Bland de nordiska storstadsdestinationerna hade Köpenhamn den högsta snittbeläggningen (82 procent), följt av Stockholm och Malmö (74 procent). Medan Göteborg låg på 69 procent under denna period, med toppar på över 80 procent på onsdagar och torsdagar. Valborgshelgen sticker ut med en beläggning på 84 procent. Då besökte fler svenskar Göteborg från Malmö, Jönköping och Linköping än förra året enligt data från Telia.

Fler hotellrum påverkar snittbeläggningen i Göteborg

Det stora tillskottet av hotellrum sedan förra året förklarar troligtvis den lägre snittbeläggningen i Göteborg. När antalet disponibla rum ökar kan det dröja tills efterfrågan kommer upp till önskade nivåer på destinationsnivå, vilket gör att snittbeläggningen dämpas under en tid.

Över en miljon övernattningar (11 procent fler än 2019) i Göteborgsregionen under första kvartalet är nytt lågsäsongsrekord. 2023 tros även bli året när det internationella resandet återhämtar sig. Många européer som planerar en semesterresa anger att de kommer att avsätta samma resebudget som förra året, medan de drar ner på annan konsumtion. Detta kan innebära kompromisser avseende konsumtion i samband med resor generellt, eftersom priserna gått upp även inom besöksnäringen.

Under årets första tre månader märks att 97 procent av de utländska övernattningarna i Göteborgsregionen är tillbaka på 2019 års nivå . Detta kan jämföras med 87 procent i Stockholm och 91 procent i Malmö.

Snabbfakta och siffror från april

  • Snittbeläggning i Göteborg under påsklovet 2023: 51 procent, 2022: 62 procent, 2019: 65 procent. Antalet belagda var samtidigt 10 procent lägre jämfört med 2022 och 6 procent lägre jämfört med 2019. Göteborgs snittbeläggning har legat på 51 procent vilket kan jämföras med 48 procent Stockholm och 54 procent i Malmö under påsklovet enligt data från Benchmarking Alliance.
  • Under sista veckan i april var antalet belagda hotellrum på samma nivå som förra året i Stockholm medan efterfrågan för hotellrum i de andra nordiska storstadsdestinationerna var betydligt högre; +22 procent i Göteborg, +25 procent i Malmö och +31 procent i Köpenhamn.
  • Hotellens intjänandeförmåga (RevPar – revenue per available room) i destinationen Göteborg var på ungefär samma nivå som under april 2022 (+1 procent). Jämfört med de andra storstadsdestinationerna var RevPar 11 procent lägre än i Stockholm och 12 procent högre än i Malmö.
  • Bokningsläget ser bra ut med över 50 procent av hotellrummen är redan bokade inför maj och betydligt högre andel bokade rum i juni och juli jämfört med förra året.
April20232022+/-
Beläggning61%61%0 pp
Snittpris1 113 kr1 084 kr+3%
RevPar681 kr663 kr+3%
Beläggning mån-tors62%62%-0,7 pp
Beläggning fre-lör73%73%-0,6 pp
Källa: Benchmarking Alliance

Källor och merläsning

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett kuvert i en cirkel

Prenumerera på lägesbilden

Missa aldrig en lägesbild! Som prenumerant får du Lägesbilden direkt till din mejl.
Prenumerera på analysen

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett dokument i en cirkel

Gästnattstatistik

Få koll på hur många gästnätter en stad eller en kommun har i Sverige och hur beläggningen ser ut på Tillväxtverkets hemsida.