Hoppa till innehållet
Choose language

Jubileumsuppdraget

Den 4 juni 1621 fick Göteborg sina stadsprivilegier. Det har vi firat genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen fram till jubileumsfirandet 2023, med avtryck långt därefter. Men vad innebär det egentligen? Här kan du läsa om jubileumsuppdraget.

Redan 2009 gav Göteborgs kommunstyrelse Göteborg & Co i uppdrag att leda, samordna och kommunicera arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum, i bred samverkan med hela staden. Siktet var inställt på år 2021.  

I september 2020 fattades beslut om förändringar med anledning av Covid-19. Det innebar att den officiella födelsedagen 4 juni 2021 blev ett formellt, historiskt firande i mindre skala, och ett jubileumskalendarium samlade och uppmärksammade aktiviteter som genomfördes av olika jubileumsaktörer under hela året.  

Det stora publika firandet flyttades fram till 2023 för att göteborgare och besökare från hela världen skulle kunna fira tillsammans. Göteborgs Jubileumsfirande inleddes då med Jubileumsfestivalen i Frihamnen, med över 300 000 besök första helgen i juni och avrundades med en storslagen finalhelg med bland annat en Jubileumsparad på Avenyn i september. Under hela sommaren pågick firandet i hela staden med utställningar, scenprogram, Göteborgs 100-åriga institutioner som jubilerade och mycket, mycket annat. 

Engagera hela staden 

Jubileumsuppdraget har engagerat tusentals människor i en öppen dialog där även stadens förvaltningar och bolag samt sju perspektivgrupper har arbetat aktivt. Alla som ville bjöds in till att delta och dela med sig av sina drömmar, idéer och förslag inför framtiden.  

Resultatet sammanställdes i arbetsplanen ”Göteborg 2021. Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum” och i en idébok.  

2012 fattade kommunfullmäktige beslut om vision, mål, teman för jubileet och att arbetsplanen skulle vara utgångspunkt för det fortsatta arbetet.  

Jubileumsorganisationen bestod av ett samråd med representanter från hela staden samt en organisation på Göteborg & Co.  Arbetet har drivits i en öppen process hela vägen, där alla kunnat vara med och bidra till att göra Göteborg till en ännu bättre stad. 

Möjligheter prövades genom förstudier 

För att säkerställa vilka av de 45 idéer i arbetsplanen som kunde bli verklighet så prövades de i förstudier. Det handlade om att göra en trovärdig genomlysning för att se vilka som faktiskt var realistiska att förverkliga. Varje förstudie hade en ansvarig förstudieledare som involverade flera samverkansaktörer. En eller flera stadsdelar fanns representerade för att säkerställa ”hela staden-perspektivet”. Målet med förstudierna var att få fram beslutsunderlag med en kostnadsbild och tidplan för fortsatt inriktning och utformning av projekten och att föreslå projektägare. Fler än 20 idéer från arbetsplanen blev skarpa jubileumssatsningar.  

Hållbarhet i handling 

Jubileumsarbetet har präglats av hållbarhet i alla tre dimensionerna: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Ytterst handlar det om att bygga en stad där drömmar tas tillvara, där vi som bor och verkar känner delaktighet och sammanhang, samtidigt som den lockar hit fler. Det är så vi tillsammans vill fira vår stad och göra avtryck i världen. Hållbarhetsarbetet följer Göteborgs Stads beslutade policys och riktlinjer för att förvalta och genomföra uppdraget för göteborgarna bästa.

Avtryck för framtiden 

Tusentals idéer, drömmar och förslag ligger till grund för de teman och mål som ledde i visionens riktning. Hela vägen till jubileumsåret och långt därefter. Det här är värdegrunden som jubileet vilar på för att bidra till utvecklingen av Göteborg: 

Vision 

Göteborg är internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet. 

Tre teman 

Nära vatten, bygga broar och öppna rum fungerar som strategier för att hålla visionens riktning och inbjuder till medverkan hela vägen till firandet och långt därefter. 

  • Nära vatten – Att komma närmare stadens vatten i alla former; havet, skärgården, hamnen, sjöarna, kanalerna, älven och regnet. 
  • Bygga broar – Att bygga broar mellan människor och minska avstånd. 
  • Öppna rum – Att utveckla en öppen och tillåtande atmosfär genom nya kreativa mötesplatser. 

Fem mål 

  • Göra ett internationellt avtryck genom att arbeta för att Göteborg blir en stad där invånarna trivs, känner delaktighet, stolthet och framtidstro. 
  • Bli en modig förebild för hållbar tillväxt genom att uppfylla och överträffa redan beslutade mål. 
  • Vidareutveckla Göteborg och den omgivande regionen genom bred samverkan med stadens nämnder och bolag samt lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. 
  • Engagera hela staden i firandet genom att bjuda in till fortsatt öppen dialog där alla kan delta. 
  • Stärka bilden av Göteborg genom effektiv kommunikation och marknadsföring. 

Se mer från Göteborgs 400-årsjubileum

Filmen om Göteborgs 400-årsjubileum

Berättelsen om drygt 10 års jubileumsuppdrag på 10 minuter. Om stadsutveckling och firande. Från vision till verklighet och med bestående…

Utställningen om Göteborgs 400-årsjubileum

Välkommen att upptäcka Göteborg 400 år! Under Jubileumsfirandet 2023 visades en utomhusutställning med 100 ytor i Bältespännarparken och på Millenniumplatsen…

Lärplan om samverkan

Samverkan med bestående avtryck Boken ”Lärplan – öppen och möjlighetsdriven samverkan” innehåller 13 konkreta verktyg. Den bygger på erfarenheter från…

Prototypa

Bygga platser tillsammans Prototypa! samlar tankar och erfarenheter från att arbeta utforskande och samskapande för att utveckla platser. Bläddra i…

Digitala satsningar

Göteborgs 400-årsjubileum har på olika sätt bidragit till den digitala utvecklingen av stad och destination.