Hoppa till innehållet
Choose language

Slutrapport med framåtblick

Slutrapporten ”Från vision till verklighet, Göteborgs 400-årsjubileum, en samlad bild av åren 2009-2023”, är en del av det formella projektavslutet.

Rapporten redovisar genomförandet av Göteborgs Jubileumsfirande 2023 samt ger en sammanfattning av hela Göteborgs 400-årsjubileum och beskriver förverkligande, bestående avtryck och en framåtblick med fortsatt utveckling.

Göteborg & Co arbetar nu vidare med destinationsutveckling och tar vara på erfarenheterna från uppdraget med 400-årsjubileet.

Lärdomarna från jubileumsprocessen är många. Exempelvis hur en rad stora jubileumssatsningar utvecklats när staden i bred samverkan gått i en gemensam riktning med en vision som fungerat som tydlig ledstjärna. Hur vi jobbat med prototyper, testat oss fram både kring fysiska etableringar och mer mjuka värden. Vi har verkligen lärt oss mycket om innovativa arbetssätt.

Sofia Berntsson, Strategisk utvecklingsledare och ansvarig för att leda uppföljningen och summeringen av Göteborgs 400-årsjubileum.

Se mer från Göteborgs 400-årsjubileum

Boken om Göteborgs 400-årsjubileum

Göteborgs 400-årsjubileum i bilder Boken om Göteborgs 400-årsjubileum innehåller ett urval av alla tusentals bilder och upplevelser under mer än…

Filmen om Göteborgs 400-årsjubileum

Berättelsen om drygt 10 års jubileumsuppdrag på 10 minuter. Om stadsutveckling och firande. Från vision till verklighet och med bestående…

Podden om Göteborgs 400-årsjubileum

Juni 2024 intervjuades Therese Brusberg, Chef för destinationsutveckling och Göteborgs 400-årsjubileum, av Diana Uppman för podcasten ”Beyond Our Places”.

Lärplan om samverkan

Samverkan med bestående avtryck Boken ”Lärplan – öppen och möjlighetsdriven samverkan” innehåller 13 konkreta verktyg. Den bygger på erfarenheter från…

Prototypa

Bygga platser tillsammans Prototypa! samlar tankar och erfarenheter från att arbeta utforskande och samskapande för att utveckla platser. Bläddra i…

Digitala satsningar

Göteborgs 400-årsjubileum har på olika sätt bidragit till den digitala utvecklingen av stad och destination.

Jubileumssatsningar du inte får missa

Många platser och nya upplevelser i Göteborg har tillkommit tack vare jubileet.

Utställningen om Göteborgs 400-årsjubileum

Välkommen att upptäcka Göteborg 400 år! Under Jubileumsfirandet 2023 visades en utomhusutställning med 100 ytor i Bältespännarparken och på Millenniumplatsen…

Jubileumsuppdraget

Den 4 juni 1621 fick Göteborg sina stadsprivilegier. Det har vi firat genom att tillsammans göra vår stad till en…