Hoppa till innehållet
Choose language

Digitala drogtester mot miljardmarknad

Att i realtid kunna avläsa om en person är påverkad av alkohol eller droger utan besvärlig och tidsödande provtagning, kan rädda liv. Sightic Analytics har utvecklat en AI-baserad mjukvara som genom bildanalys av ögonområdet med upp till 95 procents säkerhet kan avgöra om du är påverkad.

– De första elscootrarna med Sightics mjukvara rullar nu – och snart kan mjukvaran finnas i en Volvo-lastbil nära dig, berättar Sightic-grundarna Stefanie Najafi och Jenny Johansson, båda med bakgrund inom säkerhetspolisen. Foto: Samuel Unéus.

– Det finns ett stort behov av snabba, enkla och säkra lösningar för alkohol- och drogtestning, säger Stefanie Najafi som tillsammans med Jenny Johansson grundade bolaget Sightic Analytics 2019. Sedan 2021 är de entreprenörer på heltid.

Stefanie har en bakgrund som polis, Jenny är utbildad psykolog. Båda arbetade på säkerhetspolisen när idén om att skapa bättre lösningar för alkohol- och drogtester föddes 2018:

– Vi såg i vår vardag att det även för en rutinerad polis kan vara svårt att avgöra om en person är påverkad eller inte, och att det ofta är en omständlig process att få till ett säkert svar när det gäller droger, säger Jenny Johansson. Därför började vi fundera om det inte skulle gå att utveckla ett digitalt test med hög tillförlitlighet.

Fem år senare rullar det mesta Sightics väg efter omfattande marknadsanalyser, forskning och utveckling av mjukvaran. Tre investerare har gått in i bolaget, European Innovation Council har beviljat ett EU-bidrag på 27 miljoner kronor (med möjlighet till lika mycket till). Norska elscooterbolaget Ryde är först med mjukvaran i sin app.

– Alkoholpåverkan är den vanligaste anledningen till att scooterförare skadar sig. Allt fler kommuner väljer därför att begränsa möjligheten att hyra el-scootrar på helger och nätter. Genom att logga in på appen kan den som är nykter snabbt få klartecken att hyra, medan den som är påverkad stoppas eller rekommenderas annat färdmedel.

Beslutet att lämna en statlig anställning för att bli entreprenörer är inget Stefanie Najafi eller Jenny Johansson ångrat en sekund.

– Vi har haft fullt upp med att få allt på plats och har mött många utmaningar på vägen, men har fått ovärderlig hjälp från Sahlgrenska Science Park och RISE när det gäller forskning och utveckling, och från den industriella innovationshubben Mobility XLab, där bland annat Volvo Group och Volvo Cars samt Ericsson ingår. Utan det stödet och den uppbackningen hade vi inte hunnit så långt på så kort tid.

Konkurrensen inom bildanalys med AI är stor, men hittills finns det ingen annan aktör som utvecklat en färdig algoritm specifikt för drog- och alkoholtester.

– Vi har identifierat en nisch med en global miljardmarknad och där vill vi vara en ledande aktör.

Kort om Sightic Analytics

Affärsidé: Att utveckla digitala drogtester baserade på bildanalys av ögonområdet.

Antal anställda: 14.

– Vi har haft en stor fördel av att verka i Göteborg där det är nära till det mesta och där det finns en utpräglad samarbetskultur, säger Sightics medgrundare Stefanie Najafi och Jenny Johansson.

Mjukvaran finns i ett första skede tillgänglig för iPhone, men kan även fungera som en integrerad del i ett större säkerhetssystem.

– Det öppnar för användning inom en rad områden där det är viktigt att ha koll på att personer inte är påverkade av droger eller alkohol, säger Jenny Johansson. Inte bara inom transport- och fordonsbranschen, utan även när det gäller exempelvis högriskverksamheter som kärnkraftverk, gruvor och kemisk industri.

Livsfarlig kombo

Med alkohol eller andra droger i kroppen är man en livsfarlig bilförare. Av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor har cirka 20 procent alkohol i kroppen. Vid singelolyckor är det cirka 35 procent, enligt Trafikverket.

Text: Sven-E Lindberg

Artikeln tidigare publicerad i Magasin Göteborg

Läs mer på Magasin Göteborg (magasingoteborg.se)

Magasin Göteborg är ett samarbete mellan Näringslivsgruppen på Göteborg & Co och Business Region Göteborg. Tidningen distribueras som en bilaga till Dagens Industri och läggs ut på en rad platser runt om i Göteborg. Om du önskar få fysiska tidningar, hör av dig till naringslivsgruppen@goteborg.com