Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Göteborg utvecklar utsläppsfria evenemang under Coldplay på Ullevi 

Göteborg utvecklar utsläppsfria evenemang under Coldplay på Ullevi 

Under konserterna med Coldplay på Ullevi i juli ska besökarnas transporter kartläggas och bilresenärer söderifrån erbjudas gratis kollektivtrafik sista biten. Allt som ett steg i Göteborgs Stads arbete att minska utsläppen i samband med stora evenemang, och nå utsläpp av koldioxid nära noll till 2030.

För att utveckla projektet utsläppsfria evenemang kommer bilresenärer söderifrån erbjudas grattis kollektivtrafik mellan Mölndal och Ullevi. Foto: Johan Wedenström 

Sedan sex år är Göteborg främst bland hållbara destinationer enligt Global Destination Sustainability Movement. I vintras startade projektet ”Lösningar för klimatsmarta evenemang” som höjer stadens ambitioner ännu ett steg. Projektet inkluderar lösningar inom områdena gods, persontransporter, livsmedel, övernattningar och andra energikrävande resurser. 

— Målet i stort är att minska utsläpp i samband med evenemang, mässor och möten, samt skapa förutsättningar för näringen som bidrar till både ekonomiska och sociala värden. Under Coldplay-konserterna genomförs tester som vi följer upp om hur information och erbjudanden kan påverka besökarnas resebeteende och minska deras koldioxidutsläpp. Det är ett steg i att ta fram effektiva verktyg för besöksnäringens hållbarhetsarbete, säger Filip Eklund på Göteborg & Co. 

Reduce, reinvent, restore

Det är ingen tillfällighet att Coldplays fyra konserter på Ullevi valts ut som testevenemang. Det brittiska bandets världsturné har blivit en plattform för att främja hållbara exempel, gröna teknologier och miljöengagemang. Genom att följa de tre principerna ”Reduce”, ”Reinvent” och ”Restore” är bandet nära att minska sina koldioxidutsläpp med 50% jämfört med tidigare turnéer. 

Besökarnas transporter står för en betydande del av de totala utsläppen. Alla som köpt biljett till någon av Coldplays Ullevikonserter kommer få svara på en enkät om hur de tar sig till Göteborg och till arenan. De som kommer med bil söderifrån erbjuds parkering i Mölndal och gratis kollektivtrafik till Ullevi. 

— En förutsättning för mer hållbara och klimatsmarta evenemang är samverkan. Det samarbete vi har med Luger, Coldplay och lokala parter inför konserterna på Ullevi är unikt. I det finns en kraft att använda evenemang för att skapa förändring och ge lyskraft för det som redan görs. Förhoppningen är att vi även uppmuntrar besökare att resa och konsumera mer hållbar och målet är att sätta en ny standard för hållbara evenemang. Detta är i linje med våra och stadens ambitioner i klimatarbetet, säger Johanna Gadd på Got Event. 

Projektet ”Lösningar för klimatsmarta evenemang” som huvudsakligen finansieras av Vinnova FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) drivs av Göteborg & Co, Business Region Göteborg, Got Event, Göteborgs Universitet och RISE som koordinerar projektet. Det involverar även en lång rad partners som Volvo Technology, Lugerinc, Liseberg, Göteborg Energi, VOI, Svenska Mässan, MTR Express, Nobina och Västtrafik. 

En del av Gothenburg Green City Zone 

Projektet är del av initiativet Gothenburg Green City Zone, som går ut på att pröva och skala upp ett utsläppsfritt transportsystem tillsammans med näringslivet, akademi och institut. Här är evenemangsstråket ett prioriterat område. 

– Vi behöver tänka om, tänka nytt och tänka tillsammans. Kan vi korta bilresan, och byta till utsläppsfritt eller kollektivt tidigare? Avlasta närområdet runt arenan både vad gäller trafik, utsläpp, trängsel och buller? Göteborg ska bli klimatneutralt, och fortsatt en stor destination för evenemang. Detta måste gå att lösa. Därför behöver vi testa en mängd pusselbitar på vägen redan nu, säger Jonas Eriksson på Business Region Göteborg, verksamhetsledare för Gothenburg Green City Zone.  

Lösningar för klimatsmarta evenemang tar fram och testar innovationer som minskar utsläpp vid olika typer av evenemang. Projektet har som mål att skapa synlighet för svensk innovation på ett sätt som gynnar den svenska besöksnäringen och är en del av Gothenburg Green City Zone. Det pågår till 2025 och finansieras av Vinnova. 

Mer information: 

Lösningar för klimatsmarta evenemang 
Gothenburg Green City Zone