Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Näringslivsgruppen och NEXTAR satsar på framtidens stjärnor

Näringslivsgruppen och NEXTAR satsar på framtidens stjärnor

Näringslivsgruppen på Göteborg & Co har nyligen ingått ett partnerskap med NEXTAR som utvecklar ett nytt mentorprogram för elever som saknar motivation i skolan. Mentorsprogrammet går ut på att eleverna ska få välja sina mentorer och inte tvärt om. Dessutom kommer programmet att följa eleverna under en längre tid. Vi träffade grundaren Isaac Haasén för att få reda på mer om hur han startade programmet NEXTAR och hans ambitioner för framtiden.

Hej Isaac, kan du berätta lite mer om dig? 

– Jag heter Isaac Haasén och har jobbat med social hållbarhet de senaste tio åren. Efter att jag slutförde min utbildning inom ekonomi så jobbade jag extra som lärare och insåg att många elever handskades med samma problem som jag hade i den åldern.  

Varifrån kom idén om NEXTAR? 

– Idén för NEXTAR föddes för ca 10 år sedan när jag jobbade som lärare. Jag märkte att vissa elever hade ett bristande närverk och kontakter inom arbetslivet och att många inte hade en bra förståelse för arbetslivet och stegen för att nå en anställning. De hade dessutom en begränsad kunskap om många yrken vilket visade sig när de skapade UF-företag. Det finns oerhört många talanger som inte själva förstår sin egen potential och vi måste hjälpa dem att upptäcka dem. 

Det finns många insatser inom skolvärlden som når elever som redan är motiverade. NEXTAR fokuserar på att nå de elever som saknar motivation genom vårt mentorsprogram. Programmet följer samma grupp elever under 10 års tid då de får tillgång till flera olika mentorer vilket utvecklar deras nätverk samtidigt som vi hjälper dem att förstå de möjligheter som finns i arbetslivet. För oss är det väldigt viktigt att vi följer dem under en lång tid för att eleverna ska få ut det mesta ur programmet.  

Du har kommit väldigt långt med initiativet sedan det lanserades januari 2023, hur känns det? 

– Det är jag väldigt glad över! Metodiken är väldigt stark och mätbar, och det har uppskattats av skolorna jag har jobbat med än så länge. Vi hade en Futureday med Bergsjöskolan där eleverna fick lösa små case själva och det pratas om än idag.  

Vad är din ambition med NEXTAR?  

– Mitt mål är att höja gymnasiebehörigheten på dessa skolor till rikssnittet eller snäppet högre. Föräldrar ska inte behöva känna att deras barn måste byta skola för att få gymnasiebehörighet. Ett annat mål är också att när eleverna har gått igenom hela NEXTARs program så ska de ha ett riktigt starkt nätverk. Att elever som har växt upp i ett resurssvagt område, som kanske inte har ett naturligt nätverk, ska kunna skapa sig det ändå.   

Vad ser du mest fram emot? 

– Att se eleverna från Mentorsprogrammet ändra attityd gentemot skolan och framtiden. Jag hoppas att kunna se denna förändring redan inom de första månaderna.  

Vad har varit det svåraste?  

– Det har varit väldigt, väldigt mycket jobb. Extremt många timmars arbete. Men jag har också fått väldigt mycket hjälp av mina partners längs med vägen. NEXTARs utvecklingsgrupp har också varit ovärderliga under hela processen. Mina konversationer med grundskoleförvaltningen har gått bra från början. Alla dessa människor har gjort det möjligt för mig att kunna komma så långt som jag har.  

Näringslivsgruppen fokuserar att stärka Göteborgs attraktions- och konkurrenskraft genom satsningar på kompetensförsörjning och inkludering. Under 2023 har gruppen haft ett extra fokus på att skapa framtidstro för barn och unga och där är NEXTAR en viktig del. Som stolt partner till denna satsning ser vi fram emot att följa med Isaac och NEXTAR på resan.