Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

  • Hem
  • Nyheter
  • Mariam Naraghi blir årets Brunnslockspoet 2022

Mariam Naraghi blir årets Brunnslockspoet 2022

Nu är det klart att Mariam Naraghi från Uppsala är årets brunnlockspoet och kommer skapa en dikt med regn som utgångspunkt. Dikten kommer gjutas in i brunnslock och läggas ut på gator och torg runt om i Sverige för att upptäckas och läsas i generationer framåt. Brunnslockspoesin fortsätter att spridas vidare från Göteborg och fem kommuner i Skåne till att i år även nå Umeå.

Mariam Naraghi. Foto: Oscar Engström.

Som en av Göteborgs jubileumssatsningar, utser Rain Gothenburg årets brunnslockspoet för fjärde året i rad. Poesin på brunnslocken utsmyckar staden på ett helt unikt sätt, poeter får en speciell hyllning och betraktelsen kring regn och brunnarnas betydelsefulla funktion får nytt utrymme. Tidigare har Lina Ekdahl (2019), Anna Greta Wide (2020) och Malte Persson (2021) utsetts till brunnslockspoeter. Och i år är det alltså Mariam Naraghi som blir årets brunnlockspoet. Naraghi är född 1976, bosatt i Uppsala och har gett ut fem diktsamlingar.

Juryns motivering 2022
”Mariam Naraghi är en av poesins uppmärksamma iakttagare. I sina dikter riktar hon blicken mot det till synes vanliga – gator, trädgårdar, arbete, fritid – och förmår fånga det i nya och oväntade ord. Med ett precist och lågmält lekfullt bildspråk skildrar hon så en samtida svensk vardag, i vars glipor man stundom kan skymta både historien och den stora världen.” 

Juryn för utnämningen av 2022 års Brunnslockspoet bestod av Lina Ekdahl, Per Bergström, Helena Fagertun och föregående års Brunnslockspoet Malte Persson.

– Vi ser med stor spänning fram emot den dikt Mariam nu kommer skapa och som kommer offentliggöras och läsas upp under Bokmässan i höst, säger Jens Thoms Ivarsson, konstnärlig ledare för Rain Gothenburg.

Bakgrund Brunnslockspoesi
Idén med Brunnslockspoesi föddes 2018 då Göteborgs Stads jubileumssatsning Rain Gothenburg fick möjligheten att göra något på de brunnslock som gjuts och läggs ut i staden. Genom att använda en tidigare outnyttjad yta för konst tas poesin till platser dit den annars sällan når, vilket bidrar till en mer lustfylld stad. Här möter de poetiska orden det tunga gjutjärnet, samtidigt skapar Brunnslockspoesin uppmärksamhet kring regn och samhällets viktiga infrastruktur under jord.

Brunnslockspoesin har nu etablerat sig och sprids vidare ut i Sverige. Förutom Göteborg anslöt sig under 2021 även VA SYD – som omfattar kommunerna Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö i Skåne. Och i år 2022 så är det Vakin i Umeå som går med som partner i Brunnslockspoesin.

–Vi hoppas att fler städer vill vara med och lyfta fram poesin och regnet på detta sätt till sina medborgare och besökare. Ju fler vi är desto bättre! Och tänk att få bli årets Brunnslockspoet och att ens dikt läggs ut i hela Sverige. Med tanke på att locken ligger i cirka tre generationer är det verkligen en stor ära! säger Magnus Mott, projektledare för Rain Gothenburg.

Mariam Naraghis dikt avtäcks på Bokmässan i september
Mariam skapar nu en dikt som ska gjutas in i ett antal brunnslock för varje kommun och stad. Avtäckningen och uppläsning av dikten sker på Bokmässan i Göteborg i höst under ”Rum för Poesi”.

Om Rain Gothenburg
Det regnar ungefär var tredje dag i Göteborg, och på grund av klimatförändringarna kommer det regna ännu mer. Vad skulle hända om man vänder regn till möjligheter med visionenom att bli Världens bästa stad när det regnar?

Detta arbete samlas under det gemensamma namnet Rain Gothenburg, en jubileumssatsning med anledning av Göteborgs 400-årsfirande. Rain Gothenburg drivs av projektägaren Kretslopp och Vatten i nära samverkan med Göteborg & Co.

Om Vakin
Vakin arbetar på uppdrag av Umeå, Nordmalings och Vindelns kommuner med att förse invånarna med rent dricksvatten, hantera hushållens avfall och arbeta för en hållbar livsmiljö i regionen.

– På gatorna i städer och samhällen finns brunnslock som vi passerar, utan att tänka på alla ledningar och rör som finns under dem. Genom att vara med i Brunnslockspoesi-arrangemanget, vill vi synliggöra det oväntade mötet som händer mellan dikten, vår verklighet och den värld som finns under våra fötter,säger Anna-Lena Fomin, kommunikationschef på Vakin.

Om VA SYD
VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Tillsammans gör vi plats för vattnet är VA SYDs satsning på praktisk klimatanpassning för att göra både våra städer och enskilda fastigheter mer motståndskraftiga mot översvämningar vid kraftiga regn. Den syftar också till en ökad återanvändning av vatten.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera