Hoppa till innehållet
Choose language

Göteborg & Co är miljödiplomerade

Göteborg & Co är miljödiplomerade fr o m juni 2022 t o m maj 2023.

Nyligen blev Göteborg & Co miljödiplomerat enligt kravstandarden Svensk Miljöbas. SUSA, organisationen bakom Svensk Miljöbas, förvaltar och utvecklar nationella kravstandarder bland annat för miljödiplomering. Diplomet gäller i ett år till och med maj 2023. Vi ser fram emot att fortsätta det goda arbete som vi tillsammans utför för att minska miljö- och klimatpåverkan av både vår egen verksamhet och av näringen i stort, och löpande bidra till att utveckla Göteborg som hållbar destination.

Vad innebär en miljödiplomering?

Diplomeringen innebär att Göteborg & Co uppfyller kravstandarden  Svensk Miljöbas, bland annat genom att ha utfört, implementerat eller ha en plan för följande:

  • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
  • En miljöplan, baserat på de betydande miljöaspekterna, med mål och åtgärder för 2022
  • En aktuell miljöpolicy
  • Utbilda samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
  • Förankrat och redovisat miljöarbetet internt
  • En dokumenterad rutin för avvikelsehantering
  • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete

Bolagets miljöledningssystem och miljömål är dessutom i linje med stadens ambitiösa miljö- och klimatprogram.

För mer information om miljödiplomeringen och bolagets interna miljöarbete, kontakta Annika Hagberg, miljöspecialist.