Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Göteborg – en av de 100 klimatneutrala städerna i Europa

Göteborg – en av de 100 klimatneutrala städerna i Europa

I urvalet av 360 intresseanmälningar blev Göteborg utvald till en utav de 100 klimatneutrala och smarta städerna som ska vara en förebild för andra städer i Europa för en hållbar framtid. ”Att Göteborg blev antagen i tuff konkurrens är ett bevis på att vi kommit långt i vårt klimatomställningsarbete i ett europeiskt perspektiv. Den här utnämningen innebär att vi får ännu bättre förutsättningar att nå våra klimatmål och till att göra Göteborg till en föregångare i Europa”, säger Emmyly Bönfors, ordförande i miljö- och klimatnämnden.

Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation driver EU kommissionen missionen om 100 klimatneutrala städer som syftar till att samordna och motivera städer i Europas arbete med klimatomställningen. Målet är minst 100 klimatneutrala städer fram till 2030 med syfte att fler städer i Europa hakar på huvudmålet att bli klimatneutrala år 2050.

– Göteborgs Stad har högt ställda ambitioner och målsättningar i vårt miljö- och klimatarbete och vi är väl medvetna om vilka utmaningar vi har framför oss. Det var säkert en viktig del av att vi blev en av de utvalda städerna, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande.

Tanken med de klimatneutrala och smarta städer är att göra dem till experiment- och kunskapsnav där nya lösningar utvecklas och testas tillsammans med alla de samhällsaktörer som krävs för att möjliggöra omställningen. Ett av kriterierna som ställs för att bli en av de 100 städerna är att sätta medborgarna i centrum och göra dem delaktiga i omställningsarbetet.

EU:s ramprogram bidrar med nästan 360 miljoner euro i startfinansiering under 2021 – 2023 som stöd för nå målet och ytterligare medel kommer att tillkomma efter det.