Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Hallå där Asrini Subrata, hållbarhetspraktikant på Göteborg & Co via Jobbsprånget

Hallå där Asrini Subrata, hållbarhetspraktikant på Göteborg & Co via Jobbsprånget

Göteborg & Co är partner till Jobbsprånget via Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Syftet med programmet är att påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden och att ge utländska akademiker en chans att visa sin potential. Jobbsprånget är avsett för ingenjörer, arkitekter, vetenskapsmän och ekonomer. Asrini Subrata har under fyra månader praktiserat på Göteborg & Co, med fokus på hållbarhetsarbete.

Tillsammans med Hållbarhetsteamet utvecklade Asrini bolagets klimatarbete och klimatberäkningar.

Hallå där Asrini! Kan du berätta lite mer om din praktik på Göteborg & Co och om Jobbsprånget?

Ja absolut. Första gången hörde jag talas om Jobbsprånget är genom Arbetsförmedlingen. Som en nyanlända i Sverige behövde jag styrning och stöd för att kunna förstå hur man kan komma in till den svenska arbetsmarknaden. Jobbsprånget öppnar nya möjligheter och stöttar alla deltagare med olika seminarier. Till slut fick jag praktik på Göteborg & Co för att kunna stödja deras hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030. Jag fokuserade bland annat på att göra klimatberäkningar, stödja miljöutredning och inköp och upphandling policy. Det var spännande!

Tillsammans med Hållbarhetsteamet utvecklade du bolagets klimatarbete och klimatberäkningar. Hur kan en sådant program hjälpa besöksnäringen?

Göteborg & Co har för mål att kunna uppfylla Agenda 2030 – med syftet att bland annat minska klimatpåverkan. Det första steget vi gjorde var att göra en utsläppsinventering. Utifrån den kan vi skapa en strategi och genomföra åtgärder för att minska vår största klimatavtryck. I det arbetet ingår även att titta på besöksnäringens utsläpp och stötta våra partners för att minska näringens avtryck.

Du är utbildad arkitekter och marknadsförare och har tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor, certifieringar och policy i ett palmolja företag. Vilka nya kompetenser har du utvecklat tack vare din tid hos Göteborg & Co?

För att göra en klimatinventering måste man vara kritisk och noggrann mot alla uppgifterna som ska sorteras och analysera. Samtidigt måste man ha syn på bolagets hela verksamhet för att kunna förbättra systemet i framtiden. Dessa förmågor är viktiga när man jobbar mot till exempel miljöutredning och inköp och upphandling policy. Som ett plus fick jag även förbättra mina kunskaper på svenska språket.

Har du speciella tips till andra personer som skulle vara intresserade av programmet Jobbsprånget?

Tveka inte och anmäl dig direkt till Jobbsprånget! Var öppen och delaktig i deras program. Jobbsprånget hjälper att skapa nätverk och dela kunskaper med mentorer och andra deltagarna.  Det är verkligen en dörröppnare till utländska akademiker.

Tack Asrini för dina svar och lycka till i framtiden!

För mer information om Jobbsprånget

För att komma i kontakt med Asrini Subrata