Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Grundskoleelever blir Framtidsambassadörer

Grundskoleelever blir Framtidsambassadörer

Hur kan grundskoleelever utforska komplexa utmaningar kopplade till globala målen på ett nytt sätt? Genom att bli ”Framtidsambassadörer”. Under hösten undersökte 18 klasser från årskurs fem temat ”Hållbart hav” på ett interaktivt sätt i Universeums lärmiljöer.

Elever undersökte temat ”Hållbara hav” under hösten. Foto: Universeum.

− Under pandemin har projektet Framtidsambassadörer fortsatt stötta skolans arbete genom att erbjuda både mobila och digitala arbetssätt. Under höstterminen fick äntligen eleverna komma tillbaka till Universeums fantastiska lärmiljöer och utveckla kunskaper på ett mer ”hands-on” arbetssätt. Projektet fortsätter sedan att utforska komplexa utmaningar i relation till globala målen i klassrummet, säger Sofia Knüppel, pedagogisk utvecklingsledare på Universeum.

Under flera tillfällen i höst fick eleverna besöka Universeums olika lärmiljöer och öka sin kunskap om näringskedjor, ekosystemtjänster och fotosyntes för att skapa en ökad förståelse för vilka utmaningar vårt hav står inför. Eleverna har visat en ökad motivation och starkare handlingskompetens genom att koppla klassrummets lärande till verkligheten på ett nytt sätt.

Framtidsambassadörer är ett samarbete mellan Göteborgs grundskoleförvaltning, Universeum, Näringslivsgruppen och Göteborgs 400-årsjubileum 2021 på Göteborg & Co. Med utgångspunkt i skolans behov och Agenda 2030 utforskar projektet hur problembaserat lärande, blandade lärmiljöer och digitalisering kan användas för att stärka lärandet och fördjupa ämneskunskaper i naturvetenskap och teknik. Projektet som är en del av Göteborgs 400-årsjubileum syftar till att stärka kompetens, öka likvärdighet och nå högre måluppfyllelse för grundskoleelever.