Hoppa till innehållet
Choose language

Ljus framtid för Framtidsambassadörer

I takt med att läsåret 20/21 tar slut är också jubileumssatsningen Framtidsambassadörer över för den här årskullen elever. Under sina hittills tre aktiva år har projektet kommit att bli uppskattat. 
– Ambitionen är att fortsätta utveckla Framtidsambassadörer framåt och att hitta en långsiktighet för projektet även när det inte är jubileumsår, säger Christian Westerberg på Göteborg & Co.

Foto: Universeum

Bakom Framtidsambassadörer finns fyra aktörer. Dels Universeum och Göteborgs grundskoleförvaltning som är de två operativa deltagarna i projektet. Med som stöd och som en av initiativtagarna är Näringslivsgruppen och Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co.

– Näringslivsgruppen letade efter en jubileumssatsning att engagera oss i. Att det till slut föll på Framtidsambassadörer beror på att det är ett utmärkt exempel på långsiktig kompetensförsörjning men också för att det bidrar till inkludering. Vi vill också vara med och bidra till att elever utbildas i de globala målen och uppnår en högre måluppfyllelse i naturvetenskap och teknik, berättar Christian Westerberg , projektledare på Näringslivsgruppen och ordförande i projektet Framtidsambassadörer. 

Sedan 2019 har eleverna i Framtidsambassadörer fått utforska Agenda 2030 genom problembaserat lärande, blandade lärmiljöer och digitalisering. 

– Det mest intressanta med projektet är att det är en metod som eleverna mest troligt inte får ta del av i vanliga fall. Att blanda teori i skolan med att praktiskt få utöva på Universeum och att allt är anpassat efter aktuella ämnen men också efter elevernas ålder är unikt, fortsätter Christian Westerberg.

Efter sex genomförda terminer har grundskoleförvaltningen påbörjat en utvärdering av projektet. Redan nu kan man se att elevernas intresse för naturvetenskap och teknik ökat. En avgörande del i att projektet varit lyckat är ett tätt samarbete mellan alla deltagande organisationer där samtliga redan i ett tidigt skede var eniga om projektets omfattning och upplägg. Man har också löpande haft kvartalsvisa möten för att utvärdera och uppdatera varandra.

– I andra projekt vi varit engagerade i har vi upplevt att dialogen kring utformning och målsättning inte förts fullt ut. I Framtidsambassadörer kände vi direkt att det var väl förankrat hos grundskoleförvaltningen och att de tyckte att det var en bra metod. Det var det viktigaste eftersom projektet är till för deras elever. Vi har också fått fin feedback från lärarna, säger Christian Westerberg.

Utökad jubileumssatsning

– Hela jubileumsprocessen handlar om att göra en redan bra stad lite bättre och att skapa förutsättningar för medborgarna, oavsett varifrån man kommer, att få en bra start i livet.
I det taktar Framtidsambassadörer in väldigt väl. Det finns egentligen inget annat projekt som så tydligt är kopplat till skolan och där elever ges möjlighet att bli en världsmedborgare. 

Nu har firandet, och med det även Framtidsambassadörer, nått sitt slut. Jubileet som till största del drivits digitalt på grund av pandemin kommer dock få en förlängning till 2023. Något som kan bli verklighet också för Framtidsambassadörer. 

– Ambitionen är att fortsätta utveckla Framtidsambassadörer framåt och att hitta en långsiktighet för projektet även när det inte är ett jubileumsår. Förhoppningsvis går det också att skala upp med fler elever och fler skolor, avslutar Christian Westerberg. 

Text: Sofia Brattberg, Universeum.