Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Framtidsambassadörers omställning till digitala upplevelser

Framtidsambassadörers omställning till digitala upplevelser

I projektet Framtidsambassadörer utforskas hur man kan stärka lärandet och fördjupa ämneskunskaper i naturvetenskap och teknik. När covid19-pandemin slog till fick projektet snabbt ställa om till digitalt.

Foto: Universeum

Framtidsambassadörer är ett samarbetsprojekt mellan Universeum, Göteborgs grundskoleförvaltning samt Näringslivsgruppen och Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co. I projektet har eleverna möjlighet att stärka sina kunskaper inom naturvetenskap bland annat genom att besöka spännande lärmiljöer på Universeum. På grund av Covid-19 fick pedagogerna från Universeum istället komma ut till skolor i Göteborg och digitalisera mycket innehåll. Under hösten har eleverna på Jättestensskolan fått engagera sig i miljön.

− Eleverna har efter sina önskemål och intressen fått bryta ner de stora orden ekosystem och biologisk mångfald. Resultatet blev en film om vilda bin. Filmen visade vi sedan för alla vårdnadshavare och de andra klasserna på skolan, berättar Linnea Borgström, grundlärare på Jättestensskolan.

Universeum frågade hur Catharina Djurelind, pedagog i projektet på Universeum, har tacklat utmaningarna och vilka lärdomar man har dragit.

– Under coronapandemin har eleverna inte kunnat komma till Universeum. Vi fick därför göra om elevprogrammen. Några av dem har vi genomfört på skolorna, med pedagoger från Universeum. Då har vi haft med material och kompisar som väsande kackerlackor och vandrande blad till klassrummen. Andra elevprogram har vi filmat i våra lärmiljöer på Universeum. Sedan har lärarna visat den för eleverna på skolan. Under tiden vi arbetar med klasserna får lärarna stöttning av oss.

Projektet skulle ha avslutats med att alla klasser som var med i projektet träffades. Istället för att mötas på plats på Universeum möttes klasserna digitalt – en ambassadörsdag via Google Meet där lärare och alla klasser som arbetet i projektet möttes. Eleverna fick berätta för de andra klasserna hur de har arbetet och delade med sig av den kunskap de fått. Elever har haft blandade tankar om omställningen till digitalt.

– Eleverna är väldigt flexibla och har klarat omställningen bra. Många såg fram emot besöken på Universeum, så visst finns en viss besvikelse. Den har dock inte synts i deras engagemang eller arbete. Det känns som att eleverna uppskattat de digitala ambassadörsdagarna. De tycker att det är spännande att få se in i andra klassrum och att få berätta för andra klasser om sitt arbete, berättar Catharina Djurelind.

Foto: Universeum

Om Framtidsambassadörer

Framtidsambassadörer utforskar hur problembaserat lärande, blandade lärmiljöer och digitalisering kan användas för att stärka lärandet och fördjupa ämneskunskaper i naturvetenskap och teknik. Projektet syftar till att fler elever ska klara kunskapskraven i naturvetenskap och teknik samt att fler söker sig till utbildningar och yrken inom dessa ämnen.

Framtidsambassadörer genomförs 2019 till 2021 i samverkan mellan Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum med stöd av Näringslivsgruppen och Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co.