Hoppa till innehållet
Choose language

Svenskarna saknar att gå på evenemang

Hela 80 procent av svenskarna besöker minst ett stort evenemang per år. Under 2020 har uteblivna evenemang påverkat livskvaliteten negativt. Många vill besöka evenemang igen under 2021, men pandemin har satt säkerhet och hygien i fokus. Det visar en nationell undersökning som gjordes i september.

Ett fullsatt Ullevi längtar många efter.
Ett fullsatt Ullevi längtar många efter. Foto: Kjell Holmner/Göteborg Co

Svensken gillar evenemang i sin stad. Ekonomisk tillväxt, fler jobb och ökad turism som bidrar till liv och rörelse i staden är tre effekter svenskarna ser att evenemang bidrar med. Man ser även stolthet över sin stad, inspiration att göra nya saker, ökad gemenskap och ökad livskvalitet för de boende i staden som tydliga effekter av evenemang.

Göteborg är välkänt som evenemangsstad och sju av tio göteborgare är positiva till att det genomförs evenemang i staden. Boende i Göteborg eller närområdet är också flitiga att besöka eller delta i stora evenemang.

–  Det finns ett starkt stöd för evenemang bland göteborgare och svenskarna förknippar staden med stora kultur- och idrottsevenemang och med Liseberg. Nu är det många som längtar efter den sociala gemenskap som evenemangen skapar igen. Men att det måste ske på ett säkert och tryggt sätt, säger Magnus Hallberg evenemangschef på Göteborg & Co.

Tillsammans med Visit Stockholm har Göteborg & Co genomfört en undersökning där över 3 000 svenskar intervjuats om sina evenemangsvanor och vad som krävs för att man ska vilja och våga besöka evenemang igen.

Svenskarna är vana evenemangsbesökare. Hela 64 procent besöker större evenemang 1–5 gånger per år och 16 procent fler än 6 gånger. Bland göteborgare är det 70 respektive 17 procent. Digitala sändningar upplevs av bara 21 procent som ett fullgott alternativ till fysiska evenemang medan 41 procent av svenskarna och 47 procent av göteborgarna tycker att livskvaliteten försämrats när färre evenemang genomförs.

Även om många längtar efter att få besöka eller delta i evenemang igen så har pandemin påverkat beteendet. 38 procent vill köpa biljetter med kortare framförhållning än innan pandemin. Det blir ännu viktigare med digitala verktyg för att man ska kunna boka allt i förväg, slippa köa och att man kan boka allt man vill göra/tjänster digitalt. Att det finns handsprit på plats, att människor håller avstånd och att det inte är för många på samma plats lyfts som viktiga faktorer vid besök på evenemang framåt.

– Det är tydligt att många längtar efter att kunna gå på en konsert, festival eller besöka ett idrottsevenemang igen. Men att pandemin medfört en ökad försiktighet som arrangörer behöver ta hänsyn till i framtiden, säger Magnus Hallberg.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts som en webbundersökning bland allmänheten i Sverige på uppdrag av Visit Stockholm och Göteborg & Co. Urvalet är riksrepresentativt från Norstats Sverigepanel. Åldern på deltagarna är 16–79 år. Totalt genomfördes 3 159 intervjuer under vecka 37 och 38 2020.

Här hittar du resultatet av evenemangsundersökningen.