Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Ungdomar får sina röster om hav och klimat hörda

Ungdomar får sina röster om hav och klimat hörda

Hösten 2019 genomfördes det kulturpedagogiska projektet Mollusker och Människor. Ett samarbete mellan Teater Trixter och Göteborgs Naturhistoriska museum, där 150 unga mellan 9–15 år har fått uttrycka sina tankar och associationer om havet och klimatförändringar genom bild, form och ord. 

Utställning Mollusker och Människor på Göteborgs Naturhistoriska museum.
Foto: Pauline Pontois /Göteborg & Co

Hur tänker unga kring havet och klimatfrågan idag? Vad har de för relation till havet? Mollusker och Människor är ett kulturpedagogiskt projekt där pedagogerna från olika skolor i Göteborg, tillsammans med Teater Trixter, jobbar för att göra unga röster om hav och klimat hörda i det offentliga rummet. Inte bara kring de negativa effekterna av global uppvärmning, utan även om positiva aspekterna av havsmiljön t.ex. de fantastiska varelserna under ytan.

Arbetet startade i klassrummet i form av workshop och fortsatte på Teater Trixter där eleverna fritt fick tolka temat ”hav och klimat” samt uttrycka sig med färg och form som verktyg.

− På Teater trix fick vi måla något valfritt som hade med klimatförändringarna att göra. På ena halvan av mitt papper så gjorde jag ett halvt träd som mådde bra och det var fint väder osv. På andra halvan så mådde trädet inte bra och det var svarta moln och helt grått ute. Tanken med min bild var att jag skulle visa hur vår värld kanske ser ut om vi fortsätter som vi gör, förklarar Ella som går i sjuan på Frida-skolan och som deltog i projektet.

Elevernas arbete samlades i en utställning på Göteborgs Naturhistoriska museum mellan 28 november och 19 december.

− Vi har upplevt ett oerhört engagemang hos deltagarna, och alla grupperna i projektet har också besökt utställningen. Det visar hur viktigt det är för unga att få vara delaktiga i det offentliga rummet och att vi delar en stad med plats för många olika röster. Deltagarna har även fått information om vår egen havsmiljö från marinbiologen Kennet Lundin, och tips om hur de själva och lärare kan söka sig vidare. Mollusker och människor ingår i ett undersökande arbete som startade 2016 om hav och klimat, och vi ser fram emot att gå vidare med dessa teman, säger Karin Blixt, projektledaren för Mollusker och Människor på Teater Trixter.

Teater Trixters projekt Mollusker och människor har genomförts med stöd av Näringslivsgruppen på Göteborg & Co, Otto & Charlotte Mannheimers fond samt Göteborgs Naturhistoriska museum.

En tolkning av temat ”hav och klimat”. Foto: Pauline Pontois /Göteborg & Co