Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Internationella gästforskare besöker AI Innovation of Sweden

Internationella gästforskare besöker AI Innovation of Sweden

I samband med Go Science fick gästforskare från Göteborgs universitet och Chalmers besöka och lära sig mer om det nya nationella centret för AI forskning, AI Innovation of Sweden.

AI Innovation of Sweden är det nationella centret som genom samverkan ska accelerera innovation och forskning inom praktiskt tillämpad Artificiell Intelligens – AI. Det är en nationell och neutral satsning med ambition att fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. Fokus ligger på att öka tillämpning av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt, allt med ett starkt fokus på etik, transparens och säkerhet.

Under en eftermiddag fick ett 20-tal gästforskare lyssna till en inspirationsförläsning samt delta i workshop för att lära sig mer om AI forskningen i Sverige och med syfte att använda AI som ett nytt verktyg i sitt dagliga forskningsarbete.

Adrian Bumann (Chalmers) och Aram Karimi (Göteborgs universitet) deltog på föreläsning och workshop på AI Innovation of Sweden med Go Science.

Adrian Bumann är doktorand på avdelningen för entreprenörskap och strategi, på institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Han forskar om informationssystem och digital transformation med fokus på innovationsprocesser inom den maritima och marina sektorn och använder AI som verktyg.

− Jag har varit involverad i en av datafabrikerna på AI Innovation of Sweden. Jag tycker att det är en bra organisation att samla människor från olika områden. Det är bra att ha all kunskap på en å samma plats om vihar en fråga eller letar efter vissa kontakter för specifikt innehåll. Många människor här har mycket olika erfarenheter av AI.

Aram Karimi som forskar om Natural Language Processing på Göteborgs universitet vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteorin använder också AI i sitt dagliga arbete för att förstå semantik för text i Natural Language Understanding. Hon har varit på flera av Go Science aktiviteter under hösten och uppskattar det.

− Go Science är väldigt bra för internationella forskare. Jag skulle även vilja ha flermöten med företag och branscher från näringslivet. Vi forskare måste kunna förstå och lösa problem som hjälper människor i verkliga arbetslivet.

Från januari 2020 slås Student Göteborg och Go Science samman och bildar Unimeet Gothenburg.  Syftet med projektet är bland annat en ökad samverkan mellan Göteborgs universitet, Chalmers och näringslivet. Den nya plattformen innebär inte någon stor förändring utan fortsatt arrangeras välkomstaktiviteter, men med ett ökat fokus på samverkan mellan Göteborgs universitet, Chalmers och näringslivet. Tillsammans vill vi göra Göteborg till en ännu bättre stad för internationella studenter och gästforskare. Vi vill också visa bredden av stadens verksamhet, inriktning och kompetens genom en tydligare profilering av kunskapsstaden Göteborg.