Hoppa till innehållet
Choose language

Xperience Next

Xperience Next är en innovationsplattform och dynamisk mötesplats för digitalisering, affärsutveckling och teknik som verkar för transformation av hållbar upplevelseindustri. Med Lindholmen Science Park som bas, faciliteras och skapas branschöverskridande projekt inom kultur, idrott och turism som genererar värde för samhället.

Hur kan vi utveckla en upplevelseindustri med hjälp av digitala verktyg och affärsutveckling – genom samtliga tre hållbarhetsdimensioner; ekologiskt, ekonomiskt och socialt?

Xperience Next är en innovationsplattform där man delar det ansvaret, vill skapa framtiden tillsammans och accelerera förändringshastigheten av upplevelseindustrin genom att dela resultat och ge extra kraft åt intressanta alternativ som genererar nya insikter, verktyg, metoder och affärsmodeller med syfte att skapa värde för många.

Göteborg & Co är stolt partner till innovationsprogrammet Xperience Next som drivs av Lindholmen Science Park, den neutrala arenan för samarbete och som vill skapa bästa möjliga förutsättningar för innovation och för människor, företag och organisationer att mötas och bygga nya nätverk.

Forskning och utveckling av hållbara idéer

För Göteborg & Co och destinationen Göteborg är det viktigt att arbeta med forskning och utveckling av hållbara idéer, produkter och tjänster kopplade till upplevelseindustrin som blir till verklighet.

Destinationens Dataplattform

Destinationens Dataplattform är ett projekt som 2020 startades av Göteborg & Co med syftet att utforska hur anonymiserad big-data och digitala tvillingar kan vara en grund för att skapa innovativa lösningar, samt förbättra standarder för att mäta turism och hållbarhet. Att kunna följa rörelse i centrala stan, ha övergripande koll på hotellstatistik, på restaurangers omsättning, få möjlighet att simulera en folkfest i en digital miljö för att förbättra upplevelse ur ett hållbar miljö-, ekonomisk, och social perspektiv är nästa steg i besöksnäringens sätt att arbeta proaktivt.

Projektet har drivits i samarbete med Xperience Next sedan 2022, programmet för upplevelseindustrin på Lindholmen Science Park, inom ramen för projektet Tourism Agenda.

Göteborg & Co kommer fortsätta arbeta datadrivet, samla ihop data och förmedla kunskap. Däremot pausas utvecklingen av prototypen.

Ossian Stiernstrand

Analytiker
+46 31 368 40 20