Hoppa till innehållet
Choose language

Lösningar för klimatsmarta evenemang

Transporternas utsläpp av CO2 måste ner till nära noll 2030. Detta mål måste uppnås samtidigt som människor reser och träffas och har möjlighet att uppleva nya saker. I detta projekt kommer vi att ta fram, testa och utvärdera nya lösningar för besöksnäringen och därmed komma ett steg närmare hållbara, utsläppsfria evenemang.

Flygbild över ett fullsatt Ullevi under en konsert, publiken är upplyst av rött ljus

Projektet ska:

  • Testa och utveckla innovationer som minskar utsläpp vid olika typer av evenemang.
  • Ta fram lösningar för klimatsmarta evenemang som kan användas av aktörer inom den svenska besöksnäringen. Därmed bidrar projektet till att skapa goda förutsättningar för näringen att möta stadens klimat och miljömål​.
  • Skapa synlighet för svensk innovation på ett sätt som gynnar den svenska besöksnäringen.

Projektet pågår:
2023-2025

Transporternas andel av de totala utsläppen från evenemang är ofta betydande. Projektet har en systemsyn som inkluderar lösningar inom områdena gods, persontransporter, livsmedel, övernattningar och andra energikrävande resurser.

Lösningar för evenemang blir lätt synliga och når människor i situationer då de är mer öppna för förändring. Projektets inriktning mot klimatåtgärder stödjer Sveriges innovationskraft och gynnar den svenska besöksnäringen. Projektet syftar även till att skapa spinoff-effekter avseende innovationer inom transport och mobilitet som kan implementeras i andra svenska städer, kommuner och regioner, samt även mot en global marknad.

Ingen kommer att ge oss svaren på utsläppsfrågorna, vi måste hitta lösningarna själva. Det gör vi genom att arbeta tillsammans och tänka i nya banor. Det kanske är en liten idé, det kanske är många idéer tillsammans. Oavsett så är vår uppgift är att testa oss fram tills vi hittar lösningar så att vi når målet om Göteborg som en hållbar destination 2030, och kan njuta av klimatsmarta värdeskapande evenemang.

Filip Eklund, ledare för projektpaketet: Test & utvärdering

Aktuellt

Tester under sommarens Coldplay konserter

Under konserterna med Coldplay på Ullevi i juli ska besökarnas transporter kartläggas och bilresenärer söderifrån erbjudas gratis kollektivtrafik sista biten. Det är ingen tillfällighet att Coldplays fyra konserter på Ullevi valts ut som testevenemang. Det brittiska bandets världsturné har blivit en plattform för att främja hållbara exempel, gröna teknologier och miljöengagemang. Genom att följa de tre principerna ”Reduce”, ”Reinvent” och ”Restore” är bandet nära att minska sina koldioxidutsläpp med 50% jämfört med tidigare turnéer. Besökarnas transporter står för en betydande del av de totala utsläppen.

Alla som köpt biljett till någon av Coldplays Ullevikonserter kommer få svara på en enkät om hur de tar sig till Göteborg och till arenan. De som kommer med bil söderifrån erbjuds parkering i Mölndal och gratis kollektivtrafik till Ullevi.

Målet i stort är att minska utsläpp i samband med evenemang, mässor och möten, samt skapa förutsättningar för näringen som bidrar till både ekonomiska och sociala värden. Under Coldplay-konserterna genomförs tester som vi följer upp om hur information och erbjudanden kan påverka besökarnas resebeteende och minska deras koldioxidutsläpp. Det är ett steg i att ta fram effektiva verktyg för besöksnäringens hållbarhetsarbete

Filip Eklund

Fyra delar av projektet

Test och utvärdering

Projektets utgångspunkt är att arbeta med idén om ”Lead by example”, där projektet är föregångare genom att testa och implementera nya lösningar. Dessa lösningar finns sedan tillgängliga för evenemangsbranschen att använda sig av för att skapa klimatsmarta evenemang. Testerna utvärderas både utifrån faktiska utsläppsminskningar och i ett innovationsperspektiv som undersöker hur olika lösningar upplevs och används. Resultatet av testerna, och lösningarna går till verktygslådan.

Testerna görs inom ramen för projektets områden och kan vara vad som helst: en kommunikationskampanj, mätning av en insats som redan görs, beteendeförändring, digitala hjälpmedel, konsumtion av besökare eller infrastruktur. Det viktiga är innovationsprocessen och att testa sig fram till lösningar som minskar klimatavtrycket hos evenemang. Förhoppningen är att både kunna testa och implementera lösningarna under projektets gång, och att dessa sedan ska bli standardlösningar för evenemang, både för Göteborg & Co och för evenemangsbraschen i stort.

Verktygslådan

Projektet ska ta fram en verktygslåda i form av ett digitalt verktyg. Evenemangsarrangörer ska kunna använda verktyget för att underlätta för planering av evenemang med låga utsläpp av växthusgaser. Utvecklingen av verktyget kommer att ta avstamp i redan befintliga verktyg och databaser utvecklade både för resor och boenden så som exempelvis ”Klimatsmartsemester.se” och Travel CO21.

Det nya verktyget kommer att inkludera olika alternativ för att kunna reducera utsläpp från person- och godstransporter, mat och dryck, energibehov, resurshantering och avfallslösningar och övriga produkter som förbrukas under ett evenemang (så som textilier, engångsprodukter). Verktyget kommer att visa hur mycket utsläpp varje alternativ innebär. Verktygslådan kommer också att innehålla uppgifter om kostnader för olika lösningar.

Innovationslabbet

Minst två innovationslabb kommer att genomföras och fokus kommer att vara på person- och godstransporter. Innovatörer och behovsägare, entreprenörer, kreatörer, tjänstemän och behovsägare kommer i en serie workshops att identifiera lösningar och koncept relaterade till de olika utsläppskällorna. Ambitionen är att testa lösningar och koncept som kommer ut från innovationslabben inom Test och utvärderings-delen av projektet.

Projektledning, kommunikation och spridning av resultat

Projektets alla delar ska hållas ihop som en enhet, med en tidplan som möjliggör de interaktioner mellan projektets olika delar. Denna del av projektet ansvarar också för att kommunikationen av projektets process och resultat sker enligt plan, det vill säga uppdatera hemsidor och Linkedin-inlägg, nyhetsnotiser till nyhetsbrev samt kommunikation och rapportering till finansiärer.

Gothenburg Green city zone

Projektet är en del av Gothenburg Green City Zone, vars mål är att genom tester skapa utsläppsfria zoner i staden till år 2030. Att ha ett utbyte med GGCZ kommer att vara viktigt för spridning av projektets resultat, men också ge värdefull kunskap om person- och godstransporter.

Net Zero Carbon Events

Projektet förankras till Net Zero Carbon Events, ett branschinitiativ som arbetar för att reducera utsläpp inom evenemangssektorn, i linje med Parisavtalet. Initiativet rapporterar bland annat om utsläppsminskande åtgärder från evenemang och utvecklar metoder för att mäta industins klimatatryck.

FN:s hållbarhetsmål

Brun ikon för mål 12 av de 17 globala målen, Hållbar konsumtion och produktion
Grön ikon för mål 13 av de 17 globala målen, Bekämpa klimatförändringarna

Projektet bidrar framför allt till två av FN:s globala mål: Hållbar konsumtion och produktion och Bekämpa klimatförändringarna.

Partners

Projektet Lösningar för klimatsmarta evenemang som huvudsakligen finansieras av Vinnova FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) drivs av Göteborg & Co, Business Region Göteborg, Got Event och Göteborgs Universitet, koordineras av RISE och involverar en lång rad partners.

Lösningar för klimatsmarta evenemang (RISE)

Core partners: Göteborg & Co, RISE, Göteborgs Universitet, Business Region Göteborg AB, Got Event.

Projektpartners: Einride AB, Liseberg Aktiebolag, Lugerinc AB, MTR Express, Volvo Technology AB, EC2B Mobility, GLC Ekonomisk Förening, Smart Resenär, Göteborg Energi AB, Nobina Travis AB, Voi Technology AB, Compass Group AB, Generation Waste AB, Planeten Panter , Klimato AB, Greenfood AB, Stadsmiljöförvaltningen – Göteborgs stad, Svenska Mässan Gothia Towers, Sweden Meetx AB, Västtrafik AB, Samtrafiken , Velove Bikes AB, Göteborgs Friidrottsförbund, Göteborgsvarvet, Science Park Borås, Göteborg Film Festival, KåBe Power AB, Ullevi konferens och kiosker AB, Världsnaturfonden WWF.

Finansiärer: Vinnova, FFI.

Vill du vara med?

Sitter du på en riktigt bra tanke om hur man kan arbeta för med klimatsmarta evenemang? Vill du vara med och tänka eller stötta projektet på annat sätt? Hör av dig, samverkan är nyckeln till framgång i innovation och utveckling. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vill du läsa mer?

Göteborg & Co:s hållbarhetsarbete

Göteborg & Co jobbar hela tiden med hållbarhet. Miljömål har satts för året och flera andra hållbara initiativ för att…

Så kan evenemang bidra till långsiktiga samhällseffekter

Evenemang utgör en möjlighet för en verksamhet att nå sina visioner och mål och för destinationen att kraftsamla kring samhällsutmaningar.…

En hållbar evenemangsstad

Vi bryr oss om vår planet, vår stad och människorna som bor här. Därför har vi som mål att minska…

Kontakta gärna

Filip Eklund

Hållbarhetsutvecklare, Evenemang
+46 31 368 42 78