Hoppa till innehållet
Choose language

Nätverk och samarbeten

Göteborg & Co ingår som en aktiv partner i ett antal nationella och internationella nätverk och samverkar med en rad olika aktörer. Här kan du läsa om respektive nätverk och organisation.

Logo EU CVB Network

EU CVB Network

EU CVB Network består av sju convention bureaus representerade av städerna Göteborg, Florens, Ljubljana, Lyon, Rotterdam, Salzburg och Valencia. Nätverket samarbetar och delar generöst med sig av kunskap, erfarenheter och bästa praxis för att gynna både kunder och destinationer.

Logga för Swedish Network of Destination Managament Organisations(sndmo)

SNDMO – Swedish Network of Destination Management Organisations

SNDMO utvecklar svensk besöksnäring genom att samla destinationsorganisationer och städer från Sveriges större kommuner och är en ideell icke-vinstdrivande, opolitisk organisation. Föreningen ska fungera som ett påverkansorgan för nationella besöksnäringsfrågor mot relevanta intressenter och parter i svensk besöksnäring. Föreningen agerar även som ett gemensamt forum för kunskapsöverföring mellan organisationer för marknadsföring och destinationsutveckling.

Logga för Swedish Network of Convention Bureaus (sncvb)

SNCVB – Swedish Network of Convention Bureaus

SNCVB är en ideell förening vars medlemmar är svenska Convention Bureaus. Syftet med föreningen är att Sveriges CVB:er har ett gemensamt forum där man tillsammans kan driva viktiga frågor för mötesindustrin. Föreningens medlemmar får även möjlighet att utbyta kunskap och affärer mellan varandra. Göteborg & Co är representerade i styrelsen för nätverket.

Logga för City Destinations Alliance (CityDNA)

City Destinations Alliance (CityDNA)

City Destinations Alliance (CityDNA) marknadsför och sammanför europeiska städer när det gäller turism. Nätverket, som är Europas ledande, länkar samman mer än 130 storstadsregioner från 30 länder och syftar till att öka turismen i Europas storstäder. CityDNA utgör också en viktig grund för omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte inom turismbranschen.

Logga för International Congress & Convention Association (ICCA)

International Congress & Convention Association (ICCA)

ICCA är världens mest framstående nätverk inom mötesindustrin med medlemmar i 86 länder. Nätverket samarbetar med över 900 leverantörer och gör det lättare för medlemsstäderna att skapa konkurrenskraftiga evenemang.

Logga för European Science Events Association (EUSCEA)

European Science Events Association (EUSCEA)

EUSCEA är ett nätverk för populärvetenskapliga evenemang som syftar till att göra samarbetet inom det vetenskapliga området tydligare och öka uppmärksamheten kring forskning och utbildning. Göteborgs Internationella Vetenskapsfestival är en av initiativtagarna till nätverket som har fler än 100 medlemsorganisationer.

Logga för Göteborg-Oslo_Samarbetet

GO-samarbetet

Ett norsk-svenskt samarbete där Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans med Oslo, Akershus och Östfold för att öka Göteborg-Oslo-regionens attraktivitet och konkurrenskraft.