Hoppa till innehållet
Choose language

Vad är ett hybridformat?

Hybridformatet innebär att det finns en livehändelse med deltagare både fysiskt och digitalt, där alla har möjlighet att interagera, oavsett var man är.

För att ett möte eller evenemang ska kallas hybrid ska följande ingå:

  • Fysisk närvaro av minst två personer
  • Digital närvaro
  • Interaktivitet, dvs att det erbjuds möjligheter att interagera med varandra
This image has an empty alt attribute; its file name is grafik_defintionen_av_hybridformat.jpg

Varför är det viktigt att definiera hybrid-formatet?

Genom att skapa en gemensam bild från start undviker vi missförstånd. Likväl som vi kan definiera vad en kongress eller en paneldiskussion är, så har vi nytta av att kunna definiera hybridformatet.

Exempel på hybridformat

Alla består av någon grad av live-stream, live-deltagande och interaktivitet:

Videokonferens

Ett möte där två grupper möts digitalt och interagerar.

Hubb

Ett möte där fler än två grupper möts digitalt och interagerar.

Watchparty

Ett fysiskt huvudevenemang med deltagare som har möjlighet att interagera på den fysiska platsen men också digitalt.

Kongress

Ett fysiskt huvudevenemang med både fysiska och digitala deltagare där plattformar och mötesverktyg möjliggör interaktion.

Exempel på vad som inte är ett hybridformat

Digital livesändning

En fysisk tillställning med digital publik eller medverkande men som saknar deltagande på plats.

Webbinarium

Ett digitalt möte, ofta i utbildningssammanhang, med en person i varje ände.

Virtuell mässa

En digital plattform med olika rum/sektioner där parallella situationer kan pågå samtidigt. 
Besökarna har möjlighet att interagera med varandra genom chatt- och videofunktioner.