Hoppa till innehållet
Choose language

Checklista för hybridmöten

 1. Gå igenom Hybrid+ metoden steg-för steg.
 2. Använd formatet vid rätt tillfälle
  Hybridmöten är möten med deltagare både på plats och uppkopplade digitalt. Fundera över hur mötet eller evenemanget bör arrangeras för att bäst uppnå syftet. Hybridmöten är utmanande. Överväg möjligheten att genomföra mötet helt digitalt eller helt fysiskt i stället. Dock kan ett möte helt eller delvis digitalt vara bra ur hållbarhetssynpunkt.
 3. Välj nivå av interaktivitet
  Det finns olika typer av hybridmöten, med olika möjligheter för de som deltar digitalt att interagera i mötet. Är det den fysiska eller den digitala målgruppen som ska få den prioriterade upplevelsen? Ska det vara möte där alla ska ha samma förutsättningar, oavsett om man är på plats eller uppkopplad? Tydliggör vad som gäller, så att deltagarna har rätt förväntningar. Involvera distansdeltagarna och skapa engagemang med hjälp av omröstningar, frågerundor och liknande.
 4. Anmälan och mötesplattform
  Vilken plattform passar bäst för ditt möte och vilken är mest prisvärd? Finns det möjlighet att anmälan är integrerad med mötesplattformen? Bjud in deltagarna till förmöten i plattformen för att skapa engagemang.
 5. Informera och entusiasmera
  Berätta på förhand att mötet blir ett hybridmöte. Informera också om vilken typ av interaktivitet och engagemang som förväntas av deltagarna. Förväntas interaktivitet så uppmuntra deltagarna till engagemang inför genomförande, tillgängliggör material och be om frågor inför mötet.
 6. Planera för en studioproduktion
  Vilka funktioner och vilken teknik krävs? Ta hjälp av en teknikleverantör, byrå eller anläggningen för att anpassa utifrån behovet.
 7. Skapa förutsättningar för allas delaktighet
  Gå igenom gemensamma spelregler om chatt, gruppdiskussioner, kamera av/på etc. Börja alltid med att introducera distansdeltagarna och ha som rutin att ge dem ordet först. Gör chatten till ett gemensamt stöd. I ett lyckat hybridmöte deltar alla på så lika villkor som möjligt. Om chatten används bör den vara öppen även för de som deltar fysiskt, genom att de har laptop, surfplatta eller telefon med sig under mötet.
 8. Skapa kontaktytor
  Bjud in distansdeltagarna till ett informellt grupprum, gärna med en mötesledare som styr upp småpratet. Påminn de fysiska deltagarna om att inte fortsätta själva mötet under fikapausen, alternativt inled nästa del av mötet med en avstämning. Uppmuntra och skapa förutsättningar för deltagarna att etablera nya kontakter. Ha t ex samma start- och sluttid för alla, men håll chatten öppen efter evenemanget för fortsatta nätverksmöjligheter.
 9. Testkör
  När det gäller hybridevenemang är dubbel- och trippelkontroll av alla system viktigare än för helt digitala och helt fysiska möten.

Parallellt skapar ni ett innehåll med dramaturgi genom att:

 1. Skapa en ”besöksresa”
 2. Sätt tydliga och mätbara mål
 3. Förstå dina olika publiker
 4. Bestäm storytelling-teknik
 5. Skapa hybridmiljön (arenalandskapet)
 6. Metodik för upplevelsen och metodik för engagemang
 7. Skapa förutsättningar för nätverkande och kontaktskapande
 8. Arbeta med innehåll och kreativitet