Hoppa till innehållet

Hybridupplevelser för evenemang och möten

Hybridupplevelser för evenemang och möten är ett projekt som syftar till att framtidssäkra Göteborg som en hållbar mötesstad.

Om projektet

Syftet med projektet är att ta en stark position inom hybridupplevelser för att framtidssäkra Göteborg som en hållbar mötesstad på ett innovativt sätt. Projektet fokuserar på:

  • Etablera hybridupplevelser som en del av Göteborgs besöksnäring
  • Samverkan, kunskapsutbyte och kompetenshöjning lokalt och nationellt
  • Skapa hållbar förändring
  • Stärka positionen som upplevelsedestination

Hybridformatet spås vara framtiden

Idag är det mest digitala forum som existerar. Men vi människor vill ju inte fortsätta leva i en digital mötesvärld om inte situationen kräver det. Samtidigt har vi upptäckt att det finns många uppsidor med det digitala formatet; vi blir mer effektiva på många sätt. Bland annat kan vi nå fler samtidigt som vi kan tillgodose fler behov.

Varför är det viktigt att definiera hybrid-formatet?

Genom att skapa en gemensam bild från start undviker vi missförstånd. Likväl som vi kan definiera vad en kongress eller en paneldiskussion är, så har vi nytta av att kunna definiera hybridformatet.

Få rådgivning av en plattformsrådgivare

Marcus Sandin, med mångårig erfarenhet av evenemangs- och mötesbranschen, är projektets plattformsexpert. Rådgivningen hjälper arrangörer att hitta den eller de plattformar som passar bäst för respektive event, både sett till funktionalitet, behov och kostnadseffektivitet. Tjänsten är kostnadsfri för dig som planerar ett evenemang eller möte i Göteborg. Om du vill ta del av plattformsrådgivningen, kontakta projektledare Henrik Svensson (henrik.svensson@goteborg.com).

Majoriteten av fysiska möten och evenemang kommer att förenas med det digitala i framtiden. Nu är det upp till oss i besöksnäringen att forma det nya normala. Syftet med projektet är att ta en stark position inom hybridupplevelser och på så sätt framtidssäkra Göteborg som en hållbar mötesregion på ett innovativt sätt. Genom att bjuda in och lyssna på behoven hos hotell och anläggningar såväl som årligen återkommande evenemang, mötesarrangörer och tekniska leverantörer ser vi en stor möjlighet till att utbilda och inspirera aktörerna i staden till att genomföra värdeskapande hybridupplevelser. 

Henrik Svensson, projektledare Hybridupplevelser

Vad är ett hybridformat?

Hybridformatet innebär att det finns en livehändelse med deltagare både fysiskt och digitalt, där alla har möjlighet att interagera, oavsett var man är.

För att ett möte eller evenemang ska kallas hybrid ska följande ingå:

  • Fysisk närvaro av minst två personer
  • Digital närvaro
  • Interaktivitet, dvs att det erbjuds möjligheter att interagera med varandra

Exempel på hybridformat

Alla består av någon grad av live-stream, live-deltagande och interaktivitet:

Videokonferens
Ett möte där två grupper möts digitalt och interagerar.
Hubb
Ett möte där fler än två grupper möts digitalt och interagerar
.
Watchparty
Ett fysiskt huvudevenemang med deltagare som har möjlighet att interagera på den fysiska platsen men också digitalt.
Kongress
Ett fysiskt huvudevenemang med både fysiska och digitala deltagare där plattformar och mötesverktyg möjliggör interaktion.

Exempel på vad som inte är ett hybridformat

Digital livesändning
En fysisk tillställning med digital publik eller medverkande men som saknar deltagande på plats
.
Webbinarium
Ett digitalt möte, ofta i utbildningssammanhang, med en person i varje ände.
Virtuell mässa
En digital plattform med olika rum/sektioner där parallella situationer kan pågå samtidigt. 
Besökarna har möjlighet att interagera med varandra genom chatt- och videofunktioner.

Hybridupplevelser är del av Göteborgs Stad satsning för att underlätta besöksnäringens återhämtning. Projektet genomförs av Göteborg & Co och delfinansieras av Tillväxtverket.

Mötes- och evenemangsarrangörer står nu inför en omställning där man behöver anpassa sig till sin målgrupp och hitta sitt nya…

Här samlar vi goda exempel på lyckade hybridupplevelser inom möten och evenemang. Radisson Blu Scandinavia Hotel https://vimeo.com/562801720 NSA Winter Workshop…

Henrik Svensson, Projektledare Hybridupplevelser

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera