Hoppa till innehållet
Choose language

Personuppgifter i boken Göteborgs 400-årsjubileum i bilder

Göteborg & Co fick 2012 i uppdrag från kommunfullmäktige att leda, samordna, kommunicera och följa upp firandet av Göteborgs 400-årsjubileum. Bolaget summerade firandet bland annat genom att skapa jubileumsboken: Göteborgs 400-årsjubileum i bilder.

Varför behandlas personuppgifterna?

I boken finns det bilder med personer för att illustrera att firandet varit ett inkluderade evenemang och en folkfest, vilket var ledord för hela arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum. Bilderna har tagits vid olika tillfällen under arbetets gång.  

Bilder med modeller 

I vissa fall har modeller använts för fotograferingen och modellavtal tecknats. Den rättsliga grunden för behandlingen är då avtal (artikel 6.1 b GDPR). 

Bilder från evenemang, folksamlingar etc. 

I andra fall har det inte varit möjligt för bolaget att teckna modellavtal med de personer som syns på bilderna. Det kan till exempel vara bilder på ett publikhav vid ett evenemang eller bilder på ett större område i staden där personer ständigt befinner sig. Den rättsliga grunden för behandlingen är då intresseavvägning (artikel 6.1 f GDPR).  

Bolaget gör bedömningen att det är viktigt att även visa denna typ av bilder för att illustrera att firandet uppfyllt målen om att vara ett inkluderade evenemang och en folkfest. Bolaget har genom uppdraget från kommunfullmäktige ett berättigat intresse att använda bilderna för att uppfylla ändamålet. För dessa bilder har bolaget vidtagit åtgärder för att försvåra möjligheten att identifiera de personer som förekommer på bilderna, såsom att blurra delar av bilder eller beskära bilderna på ett särskilt sätt. 

Så använder vi personuppgifterna 

Boken Göteborgs 400-årsjubileum i bilder finns publicerad på bolagets hemsida som en PDF. 

Utöver detta har boken tryckts upp i 1500 exemplar, varav 400 kommer att ges till slumpmässigt utvalda göteborgare vid några tillfällen under maj 2024. Ett mindre antal kommer att finnas tillgängliga att bläddra i på bibliotek i staden. Boken är även en del av bolagets slutrapportering av projektet till kommunfullmäktige och ges till personer som deltagit i planering och genomförande av Jubileumsfirandet. 

Boken är en del av rapporteringen av uppdraget att fira att leda, samordna, kommunicera och följa upp firandet av Göteborgs 400-årsjubileum. Den kommer att bevaras i enligt med gällande arkivlagstiftning. 

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter?

Crowd during Way Out West 2023

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Vit tvådimensionell ikon mot blå bakgrund av tre streckgubbar med en jordglob bakom sig

Personuppgifter för att auktorisera Göteborgsguider på olika språk

Göteborg & Co behandlar personuppgifter för att auktorisera Göteborgsguider på olika språk.

Blå färgplatta med tvådimensionell vit illustration av ett öppet kuvert med @ tecken inuti

Personuppgifter för nyhetsbrev

Göteborg & Co behandlar personuppgifter i samband med prenumeration på våra nyhetsbrev.

Therése Looström

Therése Looström

Kommunikationsstrateg
+46 31 368 42 90