Hoppa till innehållet
Choose language

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är en internationell utmärkelse som delas ut för att lyfta fram bidrag till hållbar utveckling. De som mottar priset är viktiga förebilder som var och en har förvandlat ord till handling.

Biosalong upplyst med blått dovt ljus, på filmduken synt ordet WIN upprepade gånger

Priset på 1 000 000 kronor lägger vikten på de internationella hållbarhetsmålen och vad som kan uppnås i kampen för en ljusare framtid.

Utmärkelsen ges till individer eller organisationer som har bidragit till:

  • Bevarandet av resurser och/eller främjandet av arbetet med förnybara råmaterial eller ekologiska lösningar.
  • Lösningen till ett problemområde som kan leda till tekniska genombrott eller systematisk förändring.
  • Vara pådrivande i en process som har varit viktigt för göteborgsregionen såväl som i ett större perspektiv.
  • Utveckling mot större global rättvisa.

Att vara värd för ett evenemang så som WIN WIN Gothenburg Sustainability Award gör det extra viktigt att leva som du lär. Utmärkelsen har fått ett hållbarhetsdiplom och följer de ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsprinciperna. Dessa inkluderar att enbart servera säsongsbetonad och vegetarisk mat under eventet.

Läs mer Win Win Gothenburg Sustainability Award här.