Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Verktygslåda för evenemang

Toolbox

Verktygslådan används för att skapa skräddarsydda aktiviteter i samband med evenemang som bidrar till din organisations långsiktiga mål. Den innehåller också koncept utvecklade av lokala intressenter samt inspirerande fallstudier. Verktygen integreras i evenemangsplaneringen för att skapa aktiviteter som ger effekter på kort sikt. Göteborg & Co hjälper dig med idéer och sätter dig i kontakt med relevanta intressenter.

Impact guide

Göteborg & Co har tagit fram en guide om hur evenemang kan nyttjas för att möta samhällsutmaningar och skapa långsiktiga effekter. Guiden är till evenemangsarrangörer och föreningar som är intresserade av att arbeta strategiskt med långsiktiga effekter, även kallat legacy eller impact. Beställ guiden här.

Att finansiera eventuella kostnader

Hur kan en arrangör finansiera aktiviteter i samband med en process med långsiktiga effekter? En insats kan också komma att behöva finansiering för att mäta effekter. En process för att skapa långsiktiga effekter är en del av evenemangets hållbarhetsarbete och därmed går det att ansöka om olika hållbarhets bidrag. Göteborg & Co är också en aktör som i vissa fall ger stöd till hållbarhetsprojet i samband med evenemang. Vi kan även vägleda till andra finansieringsmöjligheter såsom lokala och nationella stiftelser och myndighetsutlysningar. En annan möjlighet är att involvera industrin i sitt ämnesområde och få hjälp att ta kostnader för aktiviteter och undersökningar.  

”Gothenburg Way to Legacy” inkluderar metod, en verktygslåda och ett nätverk av ideella organisationer.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera