Näringslivsgruppen inkl Partnerskap

Näringslivsgruppen ska verka för att kunskap och innovationer omsättas till gagn för regionens framtida konkurrensförmåga och hållbara välfärd. Genom att utveckla och skapa nya strukturer för samverkan vill Näringslivsgruppen göra faktisk skillnad för människor, verksamhet och region.

Näringslivsgruppen engagerar sig i Ung Företagsamhet som skapar utbyte mellan skola och näringsliv. Foto: Ung Företagsamhet

Göteborg ska vara en attraktiv och hållbar storstadsregion där idéer, verksamheter och människor växer tillsammans.

Näringslivsgruppens målbild med sikte på 2021.

Vårt uppdrag är att vara en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi i arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft. Kort sagt säger vi att vi ska vara en aktiv, kraftfull och långsiktig resurs för att möjliggöra värdeskapande och innovation.

Genom initiativ och projekt ska vi stimulera till långsiktig kompetensförsörjning och inkludering för att bidra till en attraktiv, levande och hållbar storstadsregion. Projekt och satsningar inom kunskap, näringsliv, evenemang och kultur är medel i det arbetet.

Organisation

Näringslivsgruppen har medlemmar från 22 företag och organisationer.

Så arbetar Näringslivsgruppen

Vi initierar och faciliterar nya projekt

Näringslivsgruppen är med och möjliggör nya projekt och initiativ som stärker Göteborgsregionen som en innovativ och hållbar region.

Vi utvecklar samverkansformer

Näringslivsgruppen utvecklar många projekt i samverkan. Vi använder resurserna och kompetenserna inom gruppen för att nå större effekt i våra satsningar.

Vi synliggör och ökar kunskapen om Göteborg

Näringslivsgruppen berättar och informerar om de olika projekten vi är engagerade i. Näringslivsgruppen tar sikte på Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Med projekten som medel bidrar vi till att öka medvetenheten om Göteborg, regionen och dess attraktionskraft.

Exempel på satsningar

Näringslivsgruppen har sedan starten 1991 satsat mer än 150 miljoner kronor i olika projekt. Här listas några av de pågående projekten:

Ung Företagsamhet – Näringslivsgruppen ser ett stort värde i att ungdomar får kunskap om och förståelse för entreprenörskap och företagande. Därför engagerar Näringslivsgruppen sig i Ung Företagsamhet som skapar utbyte mellan skola och näringsliv genom att ungdomar får starta, driva och avveckla företag under ett läsår på gymnasiet.

Vetenskapsfestivalen – Näringslivsgruppen är en av initiativtagarna till Vetenskapsfestivalen som hålls i Göteborg varje år. Festivalen är en viktig plattform för att nå ut och väcka intresse för forskning och vetenskapliga ämnen samt skapa mötesplatser för skola, allmänhet och forskarsamhället.

Unimeet Gothenburg – Näringslivsgruppen är initiativtagare och huvudpartner till Unimeet Gothenburg (f.d Student Göteborg och Go Science). Syftet med projektet är bland annat en ökad samverkan mellan Göteborgs universitet, Chalmers och näringslivet, samt göra Göteborg till en ännu bättre stad för internationella studenter och gästforskare.

Göteborgs kulturkalas – Näringslivsgruppen ser Göteborgs kulturkalas som ett viktigt evenemang för att uppmärksamma och stärka det rika kulturutbudet i staden. Näringslivsgruppen är en av initiativtagarna till Kulturkalaset.

Skarpt Läge – Jobbmässan för ungdomar mellan 18 och 25 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Alla utställare erbjuder jobb, utbildningar eller praktik.

Magasin Göteborg – Näringslivsgruppen ger tillsammans med Business Region Göteborg ut Magasin Göteborg som är en bilaga i Dagens Industri. Syftet med magasinet är att locka innovativa personer och företag till regionen och visa på den mångfald bland företag som finns i Göteborgsregionen.

Future Skills är Gymnasiedagarnas nya mötesplats som handlar om att ge inspirerande kunskap om vilka kompetenser som kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden.

Idrott Utan Gränser introducerar, i samarbete med lokala idrottsföreningar, fritidsaktiviteter på idrottslektioner i skolan i särskilt utsatta områden. På så sätt får de barn och ungdomar att våga prova på olika idrotter som kan locka dem till en meningsfull fritid.

Göteborg Film Festivalen är den största filmfestivalen i Norden och har funnits sedan 1979. Göteborg & Co och Näringslivsgruppen stöttar Göteborg Film Festival i sin resa att växa ännu mer internationellt med sikte på Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Göteborgs Companipris – Näringslivsgruppen delar varje år ut Göteborgs Companipris till framgångsrika företag som drivs och utvecklas i Göteborgsregionen. Detta görs för att inspirera till företagande och visa upp det innovativa och kreativa Göteborg.

Startup evenemang – Under året har Näringslivsgruppen varit partner och engagerad i ett flertal start-up och riskkapital evenemang där investerare möter entreprenörer – Connect2Capital och #gbgtechweek.

SAMARBETE

Skicka din projektbeskrivning till naringslivsgruppen@goteborg.com eller kontakta oss för mer information.