Hoppa till innehållet

Hybrid+ Metoden

För att lyckas i omställningen till hybrida mötes- och evenemangsformat har vi tagit fram stöd metoden Hybrid+.

Mötes- och evenemangsarrangörer står nu inför en omställning där man behöver anpassa sig till sin målgrupp och hitta sitt nya format. Hybrid+ är en trestegs-modell för möten och evenemang som vill ta steget mot ett nytt mer digitalt format. Denna metod ska vara vägledande när arrangörer planerar och beslutar sig för ett hybridformat. Tanken är att utgå från sina förutsättningar, syfte och mål, målgrupper, affärsmodell och tekniska möjligheter.

Många i branschen, inklusive jag själv, slänger sig med uttrycket hybrid utan att reflektera närmare kring begreppets avgränsningar. För att minimera risken för missförstånd och förväntningar som inte infrias är det relevant att räta ut eventuella frågetecken och skapa en samsyn i branschen kring det hybrida mötet och eventet.

Malin Ekman, Sponsrings & Eventsverige

Utbildningar, seminarier och föreläsningar

Göteborg & Co agerar som samverkansplattform i projektet Hybridupplevelser och erbjuder utbildningar, seminarier och föreläsningar. För att ta del av vårt utbud och ansluta till Linkedin gruppen, kontakta Henrik Svensson | LinkedIn.

Teknisk projektledning

Projektet driver utbildningen ”Teknisk projektledning”. Syftet är att öka kunskapen om digital produktion i samband med möten och evenemang.

Future Experience Lab

En metod för att utveckla innovationer och skapa samverkan i syfte att skapa upplevelser utifrån nya innovativa lösningar eller med hjälp av kreativitet.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera