Vetenskapsfestivalen 2019

Vetenskapsfestivalen 1-12 april 2019.

Text

Namn: Vetenskapsfestivalen
Huvudbudskap: Den svindlande tanken

Program för alla pågår 2-7 april 2019.
Skolprogrammet pågår 1-12 april 2019.
Forum för forskningskommunikation är den 3 april 2019