Vetenskapsfestivalen 2019

Svensk text

Namn: Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg
Huvudbudskap: Sveriges största kunskapsfest
Hashtag: #vetfest
Generell text: Varje år sedan 1997 skapar Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg en mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv. I genomsnitt görs ungefär 70 000 besök på festivalen varje år. Det gör oss till ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Vetenskapsfestivalen älskar att presentera vetenskap på kreativa och oväntade sätt.

2019 är temat Den svindlande tanken. Intelligensen, det abstrakta tänkandet och förmågan att reflektera över oss själva – egenskaper som gör oss till människor och som länge ansetts unika för vår art. Vetenskapsfestivalen 2019 handlar om det som händer i vår hjärna när vi tänker, det osynliga men magiska som sker, bitarna som pusslas ihop, insikterna som kommer, känslan av jaget. Om hur vår identitet och personlighet ligger i tänkandet men också samtidigt är som en briljant maskin som kan räkna ut hur man bygger hus, förstår kosmos och räddar liv, och som skapar fantasifulla och kreativa idéer. Vad händer när vi flyttar över tänkandet till maskiner och robotar och jaget inte längre alltid är mänskligt? Vad händer om maskinerna blir intelligentare än vi? Står vi vid porten till en gyllene era eller närmar vi oss mänsklighetens sista utpost? I år utforskar vi den svindlande tanken och teknikens betydelse för människans utveckling.

Vetenskapsfestivalen består av tre program, Öppna programmet den 2–7 april, Skolprogrammet den 1–12 april samt programmet för ¬branschen Forum för forskningskommunikation den 3 april och Lärarkonferensen den 9 april.
Läs mer om allt som händer under Vetenskapsfestivalen på http://vetenskapsfestivalen.se/hem/

Engelsk text

Name: International Science festival Gothenburg
Hashtag: #vetfest
General text: With hundreds of activities and about 70,000 visits The International Science Festival in Gothenburg is one of Europe’s leading popular science events and the only one of its kind in Sweden. The Science Festival aims to communicate science to schools and the general public in an easily accessible and stimulating way, as well as providing a meeting place for the research community. The goal is to promote a positive attitude to science and research, and to encourage higher study.

The theme for 2019 is Astonishing thought. Intelligence, abstract thought and the ability to reflect on our own existence are the qualities that make us human and for a long time have been considered unique to our species. This year’s International Science Festival in Gothenburg looks at what happens in our brains when we think: the invisible but magical processes that occur as pieces fall into place, doors are opened, insights arise and we experience the feeling of self. It’s about how our identity and personality are rooted in our thoughts, but at the same time we are ingenious machines that can work out how to build houses and machines, understand the cosmos and save lives, and come up with the most imaginative and creative ideas. So what happens when we transfer the thinking process to machines and robots, and the I is no longer always human? What happens if the machines become more intelligent than we are? Are we standing at the dawn of a golden era or are we approaching the last outpost of humanity? This year we investigate disturbing thought and the importance of technology for human development.

The festival consists of three programs the Public programme, April 2–7, the School programme, April 1–12 and Science Communication Forum 2019: April 3.
For more information visit: http://vetenskapsfestivalen.se/hem/

Loggor: Vetenskapsfestivalen_logo_negtext_sv_eng

Bilder: http://vetenskapsfestivalen.se/om-festivalen/press-och-media/