Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen (NLG) bidrar till att utveckla Göteborg till en av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka i samt besöka. Näringslivsgruppens uppdrag inom Göteborg & Co är att vara en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner, universitet och högskola i arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens och attraktionskraft.

Så arbetar Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppens arbetar med projekt, riktade satsningar och omvärldsbevakning inom tre huvudområden: näringsliv, kunskap och evenemang & kultur.

Organisation

NLG har medlemmar från 25 företag och organisationer.

loggolimpa_NLG_februari 2017

 

Projekt

Ett projekt kan innebära flera olika nivåer av involvering. NLG är med och initierar ett antal projekt och har ibland även en drivande roll under den första tiden. I många projekt sitter NLG med i styrgrupper och har mer av en rådgivande funktion. NLG stödjer också olika organisationer och projekt i uppstarts- och utvecklingsskeden som ansöker om stöd inom de tre huvudområdena. Det handlar både om finansiering och rådgivning och ges framförallt till projekt i uppstarts- eller utvecklingsskeden. Läs mer om projektstöd längre ner på sidan.

Riktade satsningar

Här kan det handla om undersökningar och utredningar inom aktuella områden som tas fram på uppdrag av NLG. Det kan också vara finansiering till strategiskt viktiga områden för att öka Göteborgs attraktionskraft, inom huvudområdena näringsliv, kunskap och evenemang & kultur.

Omvärldsbevakning

NLG:s medlemmar står själva för en stor del av omvärldsbevakningen inom sina respektive områden, men det är också en viktig del av kansliets uppgifter. Det diskuteras regelbundet vilka områden och typer av projekt som är aktuella och relevanta idag och i framtiden.

Projektstöd

 

Näringslivsgruppen ger stöd till projekt i uppstarts- och utvecklingsskeden inom de tre huvudområdena näringsliv, kunskap och evenemang & kultur. Stöd kan ges i form av finansiering och /eller rådgivning. Sök projektstöd från Näringslivsgruppen genom att fylla i pdf-filen ”Ansökan om projektstöd” och maila denna till naringslivsgruppen@goteborg.com. För vidare information och frågor kontakta respektive områdesansvarig.

Ansökan om projektstöd

Glöm ej att spara ner blanketten på din dator innan du börjar fylla i. Du måste ha minst Adobe Reader version 8.

Exempel på satsningar

Näringslivsgruppen har sedan starten för 25 år sedan satsat drygt 100 miljoner kronor i olika projekt. Här listas några av dem – både pågående projekt och tidigare satsningar i NLG:s historia.

Ung Företagsamhet – Näringslivsgruppen ser ett stort värde i att ungdomar får kunskap om och förståelse för entreprenörskap och företagande. Därför stöttar Näringslivsgruppen Ung Företagsamhet som skapar utbyte mellan skola och näringsliv genom att ungdomar får starta, driva och avveckla företag under ett läsår på gymnasiet.

Vetenskapsfestivalen – Näringslivsgruppen är en av initiativtagarna till Vetenskapsfestivalen som hålls i Göteborg varje år. Festivalen är en viktig plattform för att nå ut och väcka intresse för forskning och vetenskapliga ämnen samt skapa mötesplatser för skola, allmänhet och forskarsamhället.

Göteborgs Companipris – Näringslivsgruppen delar varje år ut Göteborgs Companipris till framgångsrika företag som drivs och utvecklas i Göteborgsregionen. Detta görs för att inspirera till företagande och visa upp det innovativa och kreativa Göteborg. Companipriset är inget tillväxtpris utan fokuserar på en större bredd av faktorer för vad som anses vara ett gott företagande. I bedömningsgrunderna finns bland annat kreativitet, entreprenörsanda, nytänkande, samverkan, hållbarhet och sund finansiering. Companipriset har sedan det instiftades 1994 mottagits av cirka 60 företag.

Student Göteborg – initierades av NLG 2006 och har sedan dess utvecklats till ett stort välkomstarrangemang för nya studenter som ska läsa vid Chalmers eller Göteborgs universitet. Projektet genomförs i samverkan med Göteborgs Förenade Studentkårer, Chalmers och Göteborgs universitet.

Göteborgs kulturkalas – NLG:s medlemmar ser Göteborgs kulturkalas som ett viktigt evenemang för att uppmärksamma och stärka det rika kulturutbudet i staden. NLG var en av initiativtagarna till Kulturkalastets föregångare – Göteborgskalaset.

Göteborg City Shopping – ett projekt med syfte att öka stadens attraktionskraft som shoppingdestination.

Gothenburg Startup – är en interaktiv karta som visualiserar Göteborgs entreprenöriella ekosystem och kopplar samman aktörer inom Göteborgs startupscen. Projektet är ett samarbete mellan startups, rådgivare, inkubatorer, offentliga aktörer m.fl. Förutom att lägga till sin startup eller organisation på kartan kan man också lägga till event eller annonsera jobbmöjligheter för att attrahera kompetens till verksamheten. Det är användarna själva som genererar innehållet och uppdaterar information kopplad till kartan. Verktyget är helt gratis att använda. Läs mer på www.gothenburgstartup.com.

 

Medlemmar Näringslivsgruppen

Akademiska Hus, Birgitta Hohlfält van Dalen
AstraZeneca, Matti Ahlqvist
Business Region Göteborg, Eva-Lena Albihn
BRA, Mathias Winberg
Castellum, Malin Engelbrecht
Chalmers tekniska högskola, Anders Wennberg
Göteborgs Hamn, Jill Söderwall
Göteborgs Köpmannaförbund, Thomas Strindeborn
Göteborgsregionens kommunalförbund, Helena Söderbäck
Göteborgsregionens kommunalförbund, Bengt Randén
Göteborgs Stad/Göteborg & Co, Camilla Nyman, Lennart Johansson, Max Markusson
Göteborgs universitet, Mattias Goksör
Handelsbanken, Peter Romedahl
NCC, Cecilia Glittsjö
Nordea, Vilhelm Jensen
SCA Hygiene Products, Vakant
SEB, Jibril Jallow
Skandia, Mats Ahdrian
Skanska, Mats Dynevik
SKF, Daniel Werme
Stena AB, Lena T Alvling
Svenska Mässan, Anna-Carin Rasmusson
Swedavia, Helena Wiberg
Swedbank, Anna-Karin Johansson
Telia Sverige, Tomas Bergqvist
Volvo (AB Volvo), Mats Nilsson
Volvo Car Group, Jonas Eriksson