Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Göteborg & Co utbildade svenska föreningar i digitala möten

Göteborg & Co utbildade svenska föreningar i digitala möten

Många möten och konferenser kommer fortsättningsvis genomföras helt digitalt eller i hybridformat. För att hjälpa svenska föreningar, som regelbundet arrangerar konferenser, att bli bättre beställare, höll Göteborg & Co nyligen en utbildning med fokus på teknisk projektledning för hybrida och digitala möten.

I Warner Bros studios spelades delar av Göteborgs 400-årsfirande in. Foto: Lisa Ehn/Göteborg & Co.

Under tre tillfällen i februari och mars anordnade det strategiska temat hybridupplevelser, inom Göteborg & Co, en utbildning i teknisk projektledning. Syftet med utbildningen var att höja kompetensen hos de svenska föreningar som beställer hybrida eller digitala konferenser. Liknande utbildning för konferensanläggningar och övriga arrangörer av möten och evenemang har tidigare genomförts.

– Vi har förstått att det finns kunskapsluckor och en allmän osäkerhet även bland svenska föreningar som beställer digitala möten och konferenser. Ju mer kunskap som finns om digitala produktioner, desto bättre rustad blir föreningen som beställare av tjänsterna. Det gör ju också att föreningen vet vad som kan efterfrågas och vilka krav de kan ställa. Ofta blir ju då arbetsgången och det totala resultatet väldigt bra och inte minst kostnadseffektivt, säger Henrik Svensson, projektledare hybridupplevelser på Göteborg & Co.

Under kursen fick deltagarna djupare kunskap om att göra en behovsanalys, om mötesplattformar och allmänt om format och begrepp. Men också fällor och tips för ett lyckat digitalt möte. Deltagarna fick även följa med på besök i Warner Bros studio i Gamlestaden, där många hybrida och digitala arrangemang hålls, men också en del TV-produktioner.

Warner Bros studio. Foto: Lisa Ehn/Göteborg & Co.

Tio föreningar deltog med totalt 20 personer. Kursen var kostnadsfri och genomfördes i samverkan med Göteborgsregionens kompetensnav.

Hybridupplevelser är del av Göteborgs Stad satsning för att underlätta besöksnäringens återhämtning. Projektet genomförs av Göteborg & Co och delfinansieras av Tillväxtverket.