Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Hållbar platsutveckling

Vad innebär hållbar platsutveckling för projektet? Platsutveckling är ett sätt att arbeta med regional utveckling som utgår från en plats. Den bygger på långsiktig samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer. Projektet ska leverera ett mer hållbart, konkurrenskraftigt Göteborg med platser (fysiska och digitala) för besökare, företag, lokalbefolkning och civilsamhälle/föreningsliv som i sin tur bidrar till en mer hållbar, konkurrenskraftig destination.

Vårt effektmål är att skapa förutsättningar för utveckling av evenemang och stora möten med tydligt samhällslegacy

Bild: Kristina Lindström, Göteborgs Universitet

Vad är värdet av projektets platsutvecklingsarbete i relation till tidigare arbetssätt? Vad har vi lärt oss och vad kan vi dela med oss av? På www.tillvaxtverket.se finns en sammanställning med fokus på metoder och arbetssätt.

Hur kommer Göteborg & Co driva platsutvecklingsarbetet vidare? Fortsättningsprojektet bygger vidare på den etablerade metoden med många do-tanks (delprojekt) för att driva ekosystemsinnovation kring digitala verktyg för platsutveckling i Göteborgsregionen. 

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera