Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Göteborgs 400-årsjubileum

Vi kommer att fira Göteborgs 400-årsdag genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter. Göteborg 400 år är ett av Göteborgs viktigaste visionsuppdrag. Arbetet utgår från en vision som handlar om att göra Göteborg internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. En stad som är innovativ och öppen, en inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.

Det stora firandet med jubileumsprogram kommer att äga rum 2023. Det är ett politiskt beslut. Ett formellt, historiskt firande av den officiella födelsedagen 4 juni kommer dock att ske 2021.

Detta har hänt – en sammanfattning

2009 får Göteborg & Co i uppdrag att leda, samordna, kommunicera och följa upp arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum. 2011 startar idéinsamlingen som resulterar i 1680 idéer och förslag från göteborgarna själva. 2013-2014 prövas ett antal av dessa idéer i förstudier och 2015 lämnar jubileumsorganisationen in 20 rekommenderade jubileumssatsningar till kommunstyrelsen för fortsatt utveckling. Varje jubileumssatsning tilldelas en projektägare inom staden som får ansvar att ta satsningen vidare. Vid sidan av dessa jubileumssatsningar välkomnas även externa initiativ. Jubileumsorganisationen träffar löpande göteborgare, företag, föreningar och andra aktörer i olika sammanhang. På det sättet hålls den öppna processen levande. Läs mer på Göteborgs 400-årsjubileum 2021:s hemsida.

Therese Brusberg

Chef Göteborgs 400-årsjubileum
+46 31 368 40 00

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera