Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Rapporter

Hur det går för turismen i Göteborg jämfört med andra svenska storstäder i Norden? Hur påverkar omvärlden besöksnäringen i Sverige? Hur ser besökarens resemönster ut?

Här publicerar vi undersökningar och rapporter som fördjupar sig i utvecklingen av besöksnäringen i stort, men även besökares tankar och reseplaner. Nedan hittar du bland annat omvärldsrapporter och undersökningar gjorda med boende i och runt Göteborg samt besöksnäringens aktörer.

Göteborgs Hotellrapport 2021

På uppdrag av Göteborg & Co och Business Region Göteborg har Annordia AB tagit fram en rapport om hotellmarknaden i Göteborgsregionen. I och med den pågående pandemin har förutsättningarna förändrats och osäkerheten kring turismens utveckling har ökat både på kort och lång sikt. I rapporten presenteras hotelltrender, efterfrågan och utbud, samt framtidsscenarier. Vid frågor, kontakta lennart.johansson@goteborg.com

Omvärldskollen – vår 2020

Göteborg & Co bevakar och undersöker omvärldsfaktorer som påverkar besöksnäringens utveckling till följd av covid-19. Detta görs för att skapa förståelse för spelreglerna för näringens aktörer som erbjuder upplevelser och konsumtionsmöjligheter för besökare. De huvudsakliga bevakningsområdena är politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljö samt legala faktorer. Även näringslivets situation i Göteborgsregionen till följd av coronakrisen omfattas av bevakningen. Avgränsningen görs utifrån det som är väsentligt utifrån ett besöksnäringsperspektiv.

Ett fullsatt Ullevi längtar många efter.

Evenemangsundersökning 2020

I samarbete med Visit Stockholm har Göteborg & Co under september 2020 genomfört en undersökning om svenskars tankar och vanor när det kommer till större evenemang.

Besöksnäringen i destinationen Göteborg under coronakrisen 2020

2020 genomförde Göteborg & Co har en undersökning av besöksnäringen i destinationen Göteborg, med anledning av coronakrisen. Undersökningen är en…

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera