Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Uppföljning av hållbarhetsmål

Göteborg som stad och som destination har länge utmärkts och belönats med flera priser för sitt hållbarhetsarbete. Läget i omvärlden visar på både utmaningar och möjligheter som måste och kan tas hand om. Men både ambitioner och åtgärder behöver accelereras. Bland alla åtgärder som har tagits fram arbetar Göteborg & Co med en revidering av Göteborgs stads program för besöksnäringens utveckling, där fokuset är att ha en hållbar destination 2030.

Hållbarhet i sina tre dimensioner är uttalad strategi för Göteborg och för oss på Göteborg & Co. Det är vår övertygelse att hållbarhet är en av de kritiska framgångsfaktorer som kommer att avgöra hur vi möter framtiden som stad och som destination.

Ett viktigt perspektiv i arbetet är transparens. Göteborg & Co har för ambition att öppna upp för att visa vad som prioriteras, att bjuda in till konstruktiv dialog och inte minst att utmana och utveckla oss själva samt branschen.

Indikatorer ovan utgår ifrån hållbarhetsrelevans och data (tillgång och kvalitet).

Andel miljöcertifierade hotellrum

Boendet har stort tryck på ett besöks totala miljöpåverkan. Indikatorn visar hur hotellen agerar miljömässigt och hur destinationen utvecklas ur miljöperspektiv.

Vistelselängd

Resan till och från destinationen oftast bidrar med den största miljöpåverkan. Därför ligger det i vårt intresse att få våra gäster att stanna längre, och generera positiva turistekonomiska effekter.

Miljoner gästnätter utanför högsäsong

Med tillväxt utanför högsäsongen kan vi få ut mer av befintliga anläggningar, samt en stabilare anställningssituation för personal inom besöksnäringen.

Hur invånarna i Göteborg uppfattar staden (Hållbarhetsvärdering lokalbefolkning – SOM)

Indikatorn visar göteborgarnas uppfattning av staden ur några relevanta hållbarhetsperspektiv: kulturutbud, miljövänlighet, trygghet och jämlikhet. Att Göteborg uppfattas som en bra stad att leva i bidrar till en positiv bild som gynnar destinationen och attraherar fler besökare.  

GDSI topp-3

Göteborg har som mål att vara bland de allra bästa destinationerna i världen på hållbarhet.

Mer information om hur Göteborg & Co och destination Göteborg arbetar med hållbarhet.

Senaste hållbarhetsredovisning.

Katarina Thorstensson

Hållbarhetsstrateg
+46 31 368 42 85

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera