Hoppa till innehållet

Tillväxt Turism

I projektet Tillväxt Turism har tre organisationer samverkat för att tydliggöra sina roller och erbjudanden. Projektperioden har varit 2016-2018 och har gjorts möjligt genom EU-finansiering.

Projektgruppen har erbjudit rådgivning inom företagsutveckling och produktutveckling för cirka 50 deltagande företag i Göteborgsregionen. Organisationerna har också genomfört digitala analyser och affärsutvecklande insatser och bidragit med branschkunskaper. Det har anordnats möten, matchmaking, seminarier och workshops inom företagsutvecklande insatser. De framtagna inspirerande rutterna och de deltagande företagen har även marknadsförts nationellt och internationellt.

Ytterligare resultat av projekt Tillväxt turism är en förtydligad samverkansmodell mellan de tre ingående organisationerna.

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring. Göteborg & Co utvecklar och marknadsför Göteborg/Gothenburg med 13 ingående kommuner i Göteborgsregionen, som utgör en gemensam destination. Tillsammans med näringen och offentliga aktörer initierar och driver de för besöksnäringen  viktiga utvecklingsfrågor.

Göteborg & Co är en del av Göteborg Stad.
goteborgco.se

Turistrådet är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. De utvecklar och marknadsför Västsverige (Västra Götalands län) som destination. Kunderna är verksamheter inom besöksnäringen i Västsverige. Tillsammans med näringen och offentliga aktörer initierar och driver de viktiga utvecklingsfrågor. Turistrådet är också en självklar samarbetspartner när det gäller företags- och strategisk utveckling samt marknadsföring och kommunikation.

vastsverige.com/turistradet-vastsverige

Business Region Göteborg arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. På avdelningen Företagsutveckling hjälper de entreprenörer och nystartare att komma igång med sina företag för att sedan i programmet Expedition Framåt stötta befintliga företag i sin fortsatta utveckling mot lönsamhet och hållbar tillväxt.

businessregiongoteborg.se

 

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera