Hoppa till innehållet

Staben

Avdelningen Staben består av tre enheter; Samordning & hållbarhet, Analys & omvärld samt IT & upphandling.

Samordning och hållbarhet

Enheten Samordning och hållbarhet är bolagets enhet för samordning av bolagsövergripande frågor, klusterfrågor och samverkan med stadens förvaltningar och bolag. Här bedrivs bolagets strategiska hållbarhetsarbete, processledarskapet för Göteborg Stads program för besöksnäringens utveckling till 2030 och andra bolagsövergripande projekt och uppdrag.

Analys och omvärld

Enheten Analys och omvärld bevakar och analyserar den globala utvecklingen inom besöksnäringen generellt. Arbetet syftar till, att genom väl underbyggda beslutsunderlag, leverera relevant kunskap och tillgängliggöra data till beslutsfattare och näringens aktörer samt stimulera till utveckling och innovation.

IT och upphandling

Enheten IT och upphandling stödjer bolagets affärsområden, verksamheter, projekt och serviceenheter inom områdena juridik och IT.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera