Hoppa till innehållet

Så arbetar Näringslivsgruppen

För att nå sin målbild arbetar Näringslivsgruppen efter tre strategier:

  • Vi utvecklar samverkansformer genom att lotsa in nya aktörer i ett befintligt projekt, förfina satsningar genom tillgång till sakkunskap, kompetens och nätverk, samt vidareutveckla långsiktiga verksamheter.
  • Vi initierar och faciliterar nya projekt genom att finansiera och vägleda satsningar i uppstartsfas samt skapa och driva nya evenemang och projekt.
  • Vi synliggör och ökar kunskapen om Göteborg genom att sprida information till samverkansaktörer, kommunicera i utvalda kanaler och nyttja grupper vi når som ambassadörer.

Samarbeta med Näringslivsgruppen

Har du ett projekt eller befinner din verksamhet i en utvecklingsfas och söker ny partner? Skicka din projektbeskrivning till naringslivsgruppen@goteborg.com eller kontakta oss för mer information.

Lennart Johansson, Chef Näringslivsgruppen

Kristin Mari Riera, Projektledare

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera