Hoppa till innehållet

Evenemang

Göteborg är en framstående evenemangsstad och evenemangen är betydelsefulla – både för staden som resmål och för att långsiktigt bygga en attraktiv stad.

Göteborgs framgångar som evenemangsstad beror i hög grad på vårt välutvecklade kultur- och föreningsliv, den starka svenska idrottsrörelsen, ett väl utvecklat samarbete mellan det privata näringslivet och den offentliga sektorn samt Göteborgs närhetskoncept med arenorna och hotellen placerade på gångavstånd mitt i centrum.

Göteborg ska vara norra Europas ledande hållbara evenemangsstad.

Evenemangsstadens målbild med sikte på 2030.

Uppdrag

Affärsområdet Evenemangs uppdrag är att driva och stärka Göteborg som evenemangsstad genom att strategiskt utveckla och möjliggöra hållbara evenemang inom kultur och idrott. Inom affärsområdet finns tre enheter; Värva och försäljning, Event Support och Projekt.

Värva och försäljning positionerar och säljer in destinationen Göteborg genom att värva eller etablera större nationella och internationella evenemang inom musik, kultur och idrott. Detta görs i nära samverkan med aktuella rättighetsägare, organisationer eller förbund.

Evenemangsutveckling bistår såväl interna och externa arrangörer och projektorganisationer med expertkunskap inom evenemangsledning och utveckling. Inom ramen för enhetens verksamhet finns även projektet Team Göteborg.

Way Out West, Göteborg Film Festival, Gothia Cup, Partille Cup och Göteborgsvarvet är alla exempel på framgångsrika årliga evenemang som drivs av andra än Göteborg & Co. De är ur destinationsperspektiv viktiga verktyg för utveckling och hållbar tillväxt och positionerar Göteborg internationellt. När det gäller utvecklingen av årligen återkommande evenemang är Event Supports roll att hjälpa dem att förverkliga sina idéer och/eller agera bollplank i utvecklingen av dessa evenemang.

Projekt består av bolagets aktuella produktioner av evenemang.

  • Internationella Vetenskapsfestivalen
  • Göteborgs Kulturkalas
  • Unimeet Gothenburg
  • Jubileumsfiranden när Göteborg fyller 400 år

Planeringen och genomförandet av evenemangen ger kontinuerlig kompetensutveckling. Att genomföra väl är en viktig del i värvningen av nya evenemang. Ett väl genomfört evenemang innebär stora möjligheter att visa upp kvaliteter för internationella organisationer och förbund.

Grundlig analys och värdering

Affärsområdet Evenemang gör grundliga analyser och har utvecklat en modell för evenemangsvärdering med ett antal olika bedömningsvariabler. Med denna som bas görs i bred samverkan utvalda insatser eller mer omfattande arbete som leder till t.ex. skapa och etablera nya evenemangskoncept, utveckla årligen återkommande evenemang eller värva potentiella evenemang till Göteborg.

Samverkan i stadens evenemangsarbete

Evenemang i stadsrummet bidrar till ett rikare folkliv men främjar även mångfald och integration. Affärsområdet har sedan länge arbetat med att använda hela staden som arena vilket numera är ett av Evenemangsstadens styrkeområden. Genom den väl fungerande samverkan i staden och genom en tillåtande inställning till användande av stadsrummet kan vi stärka bilden av Göteborg som en levande och attraktiv stad, med ett rikt stadsliv och ett stort utbud av aktiviteter. Affärsområdet driver samverkan mellan aktörerna i staden och verkar för ett smidigt samarbete med stadens myndigheter och förvaltningar.

En hållbar evenemangsstad

Affärsområdet Evenemang har höga ambitioner när det gäller hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Ett viktigt verktyg är miljödiplomering av evenemang. Vi strävar efter att minimera evenemangens negativa påverkan på miljö och människor, att bidra positivt till samhället, intressenterna och den lokala ekonomin samt att lämna bestående positiva effekter, lokalt och regionalt.

Är du evenemangsarrangör, läs mer om en hållbar evenemangsstad.

Läs mer om evenemang i Göteborg och hur du kan samarbeta med Göteborg & Co.

Upplevelsedestinationen Göteborg med sikte på 2030 Denna övergripande evenemangsstrategi markerar nästa steg i stadens utveckling och Göteborg Stads vilja att…

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera