Hoppa till innehållet

Staben

Staben är en stödfunktion på Göteborg & Co. Avdelningen utgörs av tre enheter: Samordning, hållbarhet och konst & kultur, Analys & omvärld samt IT & upphandling.

Staben samverkar nära med bolagets ledning, med samtliga affärsområden, ägare, klusterbolag och samarbetspartners i form av besöksnäringsföretag, arrangörer och rättighetsägare, akademi samt förvaltningar och bolag i staden. Enheterna inom staben ansvarar för, och medverkar i, flertalet strategiska projekt och omfattande uppdrag av bolagsövergripande karaktär. Staben bidrar med sin verksamhet till att stärka destinationen Göteborgs strategiska konkurrenskraft.

Lars Isacson, Chef Staben

lars.isacson@goteborg.com
+46 31 368 40 09

Martin Karlsson, Projektledare Ett Bättre City

Paul Jones Winlund, Projektledare Ett Bättre City

Pauline Modig-Pontois, Kommunikatör

pauline.pontois@goteborg.com
+46 31 368 40 61

Samordning, hållbarhet och konst & kultur

Annika Hagberg, Miljöspecialist

Åsa Borvén, Strategisk processledare

asa.borven@goteborg.com
+46 31 368 40 91

Samordnar arbetet med Göteborgs stads program för besöksnäringens utveckling till 2030.
Kontakt för besöksnäringens roll i stadsutvecklingsfrågor.

Asrini Subrata, Praktikant - hållbarhet

Jesper Pamp, Strategisk planeringsledare

jesper.pamp@goteborg.com
+46 31 368 40 22

Ansvarig för kluster- och ledningsfrågor samt processer kring styrning, uppföljning och kontroll.

Katarina Thorstensson, Hållbarhetsstrateg

Samordnar bolagets strategiska hållbarhetsarbete.
Kontakt för European Capital of Smart Tourism och Global Destination Sustainability Index.

Sofi Engström

Sofi Strömberg, Utredare

sofi.stromberg@goteborg.com
+46 31 368 40 19

Tasso Stafilidis, Strateg konst, kultur och social hållbarhet

Analys & Omvärld

Bernadett Pakucs, Analytiker (föräldraledig)

Jonas Medin, Analytiker

Karin Olsson, Analytiker

Katharina Åkesson, Analytiker

Niklas Masuch, Projektledare

niklas.masuch@goteborg.com
+46 736 66 09 62

Destination Data Platform

Ossian Stiernstrand, Analytiker

IT & Upphandling

Anders Fahl, IT-chef, webbansvarig

anders.fahl@goteborg.com
+46 31 368 41 27

Monika Stradner, Upphandlings- och avtalsspecialist

monika.stradner@goteborg.com
+46 31 368 40 23

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera