Strategisk stab

Strategisk stab har som primär funktion att samla och bereda kunskap och information genom bolagsövergripande funktioner såsom forskning, statistik, hållbarhet. Bistår VD och ledning i partnerskapsfrågor och internationella relationer samt är delaktiga i projekt av strategisk vikt.