Staben

Staben är en stödfunktion på Göteborg & Co. Avdelningen utgörs av tre enheter: analys och omvärld, samordning och hållbarhet, upphandling och IT.

Staben samverkar nära med bolagets ledning, med samtliga affärsområden, ägare, klusterbolag och samarbetspartners i form av besöksnäringsföretag, arrangörer och rättighetsägare, akademi samt förvaltningar och bolag i staden. Enheterna inom staben ansvarar för, och medverkar i, flertalet strategiska projekt och omfattande uppdrag av bolagsövergripande karaktär. Staben bidrar med sin verksamhet till att stärka destinationen Göteborgs strategiska konkurrenskraft.