Marknad & Kommunikation

Marknad & Kommunikation har i uppdrag att:

  • kommunikativt paketera reseanledningar.
  • stärka och utveckla destinationens varumärke.
  • ansvara för kommunikation i alla kanaler med fokus på destinationen.
  • ansvara för bolagets internationella destinations-PR.

Vi stödjer bolagets enheter och samarbetspartner i kommunikationsarbetet genom att utveckla och tillgängliggöra verktyg för kommunikation samt ge råd och stöd.